SRO om Reaktionskinetik og differentialligninger

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Kemi B)
 • 12
 • 21
 • 5505
 • PDF

SRO om Reaktionskinetik og differentialligninger

En studieretningsopgave (SRO) om reaktionskinetik i fagene matematik (A-niveau) og kemi (B-niveau). Opgaven handler om hvordan man kan bruge differentialligninger til at beskrive reaktionshastigheden.

Lærers kommentar

"Undgå useriøs snak" (s. 10) og "vedhæft evt. graferne som bilag".

Indhold

Abstract 2
1. Indhold 3
2. Introduktion til reaktionskinetik 4
- grundlæggende teori og hypoteser 4
2.2 Orden 5
3. Teori for de forskellige ordner 6
3.1 Nulte ordens reaktioner 6
3.2 Første ordens reaktioner 7
3.3 Anden ordens reaktioner 8
4. Metode 12
4.1 Ledningsevnemåling 12
4.2 pH-metriskmåling 13
5. Forsøget, formål 13
5.1 Teori, hypotese 13
5.2 Metoden, forsøgsopstilling 14
5.3 Apparatur 14
5.4 Kemikalier 15
5.4 Forsøgsresultater samt databehandling 15
5.5 Fejlkilder 19
5.6 Konklusion 20
Kildeliste 21

Uddrag

2. Introduktion til reaktionskinetik
- grundlæggende teori og hypoteser

Reaktionskinetik er læren om reaktioners hastighed. Forskellige faktorer spiller ind når reaktionshastigheden skal findes, og noget af det grundlæggende reaktionskinetik er at finde og definere disse faktorer. Her ses et eksempel på en reaktion:

(eksempel 1)

Eksemplet viser at stof A og B reagerer og bliver til stofferne: C og D, reaktanter reagerer i forholdet: 1:3:1:2.

Reaktionshastigheden kan bestemmes idet vi ved at:

(formel 1)
Hvor v er reaktionshastigheden og t er tid. Da koncentrationen af A falder når reaktionen forløber, og vi samtidigt gerne vil have en positiv hastighed, lader vi reaktionshastigheden være den numeriske værdi.

Får at få en præcis reaktionshastighed skal tidsintervallet være så småt som muligt, idet hastigheden i formel 1 kun er den gennemsnitlige hastighed i tidsintervallet, den eksakte reaktionshastighed kan bestemmes ved at lade tidsintervallet gå mod 0, hvilket betyder at formel 1 går mod differentielkvotienten af koncentrationen af A til tiden t, altså får vi at:

(formel 2)

Hvis man har udtaget prøver af koncentrationen af stof A undervejs i reaktionen, så det er muligt at tegne en graf, kan man hermed udregne reaktionshastigheden til ethvert givet tidspunkt, idet ... Køb adgang for at læse mere

SRO om Reaktionskinetik og differentialligninger

[20]
Bedømmelser
 • 30-04-2012
  Virkelig en utrolig flot opgave, som er meget omfattende og grundig - den indeholder desuden en spændende konklusion!
 • 01-06-2014
  skdfaskfjaksfj sdkfasdfjaskdfj adfkajsdfl kasdfj asdklfj asdkf j
 • 24-09-2015
  Virkelig God, ingen kvaler
 • 13-12-2014
  super...............