SRO om jordskælv og naturlig eksponentialfunktion

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Fysik B)
  • 10
  • 12
  • 2838
  • Word2003

SRO om jordskælv og naturlig eksponentialfunktion

SRO i Matematik A og Fysik B om jordskælv og naturlig eksponentialfunktion.

Elevens kommentar

Afsnit om energi må gerne hæves til lidt højere niveau, herunder beskriv forsøget bedre

Studienets kommentar

Abstract mangler.

Indhold

Indledning……………………………………………………………………………………..…….2
Energi………………………………………………………………………………………………..2
Jordskælv……………………………………………………………………………………………3
Bølgetyper…………………………………………………………………….………..3
Energien i et jordskælv………………………………………………………………...3
Et jordskælvs størrelse og intensitet…………………………………………………...5
Epicentret………………………………………………………………………………7
Den naturlige eksponentialfunktion……………………………………………………………….8
Generelt om ex…………………………………………………………………………8
Regneregler for den naturlige eksponentialfunktion…………………………………..8
Konklusion…………………………………………………………………………………………11
Litteraturliste………………………………………………………………………………………12

Uddrag

Indledning
Jeg arbejder i denne opgave med energi og fænomenet jordskælv. Jeg har valgt at jeg under energi vil redegøre for selve begrebet energi og desuden energibevarelse og energikvalitet. Jeg vil efterfølgende redegøre for hvilke slags jordskælvsbølger der opstår ved et jordskælv, og karakteristika for dem. Her vil jeg også komme ind på hvilke energimængder der bliver frigjort ved et jordskælv, hvordan man kan beskrive dette som størrelsen og intensiteten af et jordskælv ved hjælp af skalaer som fx Richterskalaen, og hvad vi kan sige om skælvets epicenter ud fra målinger lavet med en seismograf. En formel for den frigjorte energi, som afhænger af richtertallet, vil automatisk lede mig ind på den naturlige eksponentialfunktion, som jeg afsluttende vil give en redegørelse for bl.a. ved at komme ind på, og bevise, regneregler der gælder for denne.
Kort sagt er formålet med min opgave er at få et overblik over hvad energi egentligt er, såvel som hviken interesseant sammenhæng der findes mellem energi og et jordskælv, og hvordan det kan kobles sammen med matematikken.

Energi
Energi er et abstrakt begreb som er svært at definere helt præcist. Indenfor fysik betegnes energi dog som evnen til at udføre et arbejde. Energi måles i joule og kan optræde i mange forskellige former, fx potentiel energi, termisk energi, kinetisk energi og mekanisk energi. Mekanisk energi er den energiform man taler om bliver omsat i forbindelse med ”arbejde”. Formlen for mekanisk energi ser sådan ud: Emek=Epot+Ekin så Emek vil altså ud fra denne formel forblive konstant under fx et frit fald. Dette kan også formuleres: under et frit fald er den mekaniske energi konstant. I 1.g lavede vi på klassen et forsøg vi kaldte ”mekaniske energi med timer”. Forsøget havde det enkle ... Køb adgang for at læse mere

SRO om jordskælv og naturlig eksponentialfunktion

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.