SSO om Push af Sapphire

 • HF 2. år
 • SSO (Engelsk B)
 • 10
 • 21
 • 6953
 • Word2007

SSO om Push af Sapphire

Større skriftlig opgave (SSO) i Engelsk B om romanen Push by Sapphire.

Studienets kommentar

Man kunne med fordel undlade at skrive i jeg-form i indledningen og konklusion.

Indhold

1 Indledning 2
2 Analyse 3
3 Referat 3
4 Personkarakteristisk 4 4.1 Precious Jones 4
4.2 Mrs. Rain 7
4.3 Mary L. Johnston 8
4.5 Carl Kenwood Jones 9
4.6 Little Mongo og Abdul 10
5 Sociale ydelser mellem skolen og hjemmet 11
5.1 Udannelse og læring om at læse og skrive 11
5.2 Børnemishandling og hjemmet 12
5.3 Seksuel mishandling og voldtægt 13
6 Tid, sted og miljø 13
7 Temaer 15
8 Fortællerteknikken 15
9 Fortolkning af Push 16
10 Filmatisering 18
11 Konklusion 19
12 Abstract 20
13 Litteraturliste 21

Uddrag

1 Indledning:
Novellen Push er skrevet af den amerikanske forfatter, Sapphire. I denne opgave vil jeg lave en analyse og fortolkning af romanen, med særligt henblik på personbeskrivelse af Precious, hendes forældre, hendes børn og den gode lærer. Handlingen har et meget utroligt indhold og dybde, som gør, at der er mange hovedmotiver man kan analysere.

Jeg vil tage udgangspunkt i Precious, psykisk og fysisk, i novellen.

Derudover vil jeg komme ind på tekstens opbygning.
Desuden vil jeg komme ind på, hvordan Precious' hverdagsliv er, mellem hjemmet og skolen.
Jeg vil fokusere på Precious' skolegang, om hvordan det har hjulpet hende med at komme videre i livet, samt give en beskrivelse af det sociale samvær med hendes klassekammerater. Bagefter vil jeg også komme ind på børnemishandling, som Precious har oplevet. Herunder vil jeg påvise nogle personer, der symboliserer i en ond og god rolle for Precious.

Ud over det vil jeg tolke Precious' navn og romanens titel, om hvilken betydning den har.
Jeg vil beskrive, hvordan Precious befinder sig i miljøet, da det er en vigtig rolle for hende, og hvordan hun er som personen.

Til sidst vil jeg sammenligne romanen med Lee Daniels filmatisering og dermed vurdere til de værkers forskelle og ligheder mellem filmen og bogen. Årsagen til, at jeg har valgt at analysere Sapphires roman, er fordi jeg har set filmen, før jeg læste bogen. Jeg synes, at det er en fantastisk film. Derfor synes jeg, at det kunne være spændene at læse bogen, samt at gå i dybden med dette værk, for at skabe bedre forståelse af, hvordan man tackler sit eget traume og problemer.

2 Analyse:
3 Referat af romanen ”Push”:

Romanen er skrevet af den amerikanske forfatter, Sapphire. ”Push” er en følelsesmæssigt stærkt, og foruroligende roman, som er skrevet om en ung og fattig sort kvinde, som bliver udsat for sek-suel, følelsesmæssig psykisk og fysisk misbrug. Claireece Precious Jones bor i Harlem, New York med sin mor, hvor hun bliver lukket inde i huset og mishandlet af sin mor. Precious bliver mis-handlet af begge sine forældre, både fysisk, psykisk og seksuelt. Precious er gravid med sit andet barn, som begge er resultatet af, at hun er blevet voldtaget af sin far. Derhjemme gør Precious alt arbejde for sin mor, hun gør rent og laver mad for hende. Precious' mor modtager ekstra penge pga. Precious' første barn, ”Lil Mongo”, der har Downs Syndrom. Barnet bor sammen med Pre-cious' bedstemor, Toosie.
I begyndelsen af romanen, bliver Precious indkaldt til skolelederens kontor. Skolen har beslut-tet at bortvise hende, fordi hun er gravid. Precious' mor vil ikke have, at Precious skal gå i skole. Hun ønsker, at Precious skal blive hjemme, for tage sig af hende og modtage penge fra den of-fentlige støtte af staten. Precious vil have mere i livet. Hun begynder at gå i den alternative skole ”Each One, Teach One” og til sidst ender det med, at hun bliver dygtig til at læse og skrive. I skolen møder Precious sine klassekammerater; Rhonda, Jermaine, Rita, Jo Ann og Consuelo, som også er påvirket af forfærdelige livserfaringer, der omfatter voldtægt, overgreb, fysisk mishand-ling og stofmisbrug. Så snart Precious starter på den nye skole, ændret hun sig. Hun begynder at tale ud til klassen, og deltager aktivt i undervisningen. Skolen og Precious' lærer, Mrs. Rain, har føret Precious til en selvstændig pige, hvor hun ser noget andet end dårlige oplevelser. Forfatter-ne som Audre Lorde, Alice Walker og Langston Hughes har været inspirerende for studerende og især Precious. Efter at Precious har født sit andet barn, vender hun hjem fra hospitalet. Hen-des mor bliver rasende og smider Precious ud, fordi hun tror, at Precious har taget hendes vel-færd. Precious bliver hjemløs og alene og vender tilbage til Mrs. Rain, som kan hjælpe hende med at komme ind på halvvejs hus med børnepasning.
...

4 Personkarakteristisk af Precious, hendes forældre og den gode lærer.

4.1 Precious/Claireece Precious Jones:
Precious er en sort 16-årig pige, som er overvægtig og uuddannet. Precious kommer fra en gru-som verden. Hun bor i ghetto miljøet Harlem. Precious har været ude for fysisk og psykisk mis-brug fra sin mor, som er arbejdsløs og uudannet. To gange har Precious' far voldtaget hende. Før-ste gang blev hun gravid som 11-årig og fødte sit barn som 12-årig. Hendes flashback er frygteli-ge og skræmmende, når hun tænker tilbage på de dårlige tider med misbrug og voldtægt. Hun si-ger, at hun tænker på sin far, men det, som hun husker, er:

”He stink, the white shit drip off his dick.”

Precious tror, at skolen er det eneste sted, hun kan være fri fra sin mor. I hjemmet hos moderen har Precious et forfærdelig liv, hvor moderen kræver, at Precious er hjemme, laver mad og gør huset rent. Precious er ikke tilfreds med sig selv, hun vil gerne være normal ligesom andre.
Det står indirekte fra:

”I'm gonna learn, catch up, be normal, change my seat to the front of the class.”

“Shut up mutherfuckers I'm tryin' to learn something.”
...

5 Sociale ydelser mellem skolen og hjemmet

5.1 Uddannelse og læring om at læse og skrive:
I den alternative skole er Precious omgivet af mennesker, der spiller en god rolle for hende, som interesserer sig for hende og vil hjælpe Precious til at overvinde sine traumer, og give hende sin egen styrke til at ændre sine negative synspunkter om livet. Det hjælper med til og det gjorde, at Precious bliver til en kvinde med håb, drømme og højere selvtillid.
Uddannelsesrollen har været vigtig for Precious. Uddannelse er et centralt aspekt, som har forandret hendes personlige attitude. Desuden spiller Mrs. Rain også en vigtig rolle som lærer. Hun har en integreret opfattelse af, hvordan uddannelsen skal være for ”disse” typer mennesker. I starten bruger Mrs. Rain tid sammen med Precious for at lære hende at læse og alfabetet.

”I say” A.” She point to some more letters. I don't say nuffin'. ”Do you know that word? ... She point D, then A, then Y.”

Lykkeligvis er Precious ikke alene eller den eneste, som har disse problemer der hjemme. Der er også andre mennesker med lignende liv, som har problemer og dårlige oplevelser. Precious' klas-sekammerater har været vigtige og har haft en positiv indflydelse på hendes forhøjelse af selv-værd, som følge af det samarbejde og sammenhold, der eksisterer i klasseværelset.
...

6 Tid, sted og miljø:
Romanen foregår i Harlem, New York i 1980'erne . Harlem er et beskidt, fattigt område, hvor de fleste underklasse mennesker bor. Harlem er et kvarter i New York, bydelen af Manhattan, som har været en væsentlig afrikansk-amerikansk kultur . På stedet er der ingen venlige folk, grønt græs, smukke parker, men dog narkohandlere og kriminalitet. Precious lever i et ekstremt ”koldt område”, så derfor er Harlem ikke bare et sted, det er en kultur, hvor det er uforsvarligt at opdrage sine børn, samt at man ikke kan føle sig trygt. Det viser sig, at Precious' mor har holdt Precious tilbage, som ikke at bekymre sig om hende, derfor er kulturen meget spredt. Det er også et typisk sted for folk, der ikke har et arbejde, samt modtager bistandshjælp ligesom Precious' mor, Mary. Folk sidder og venter på deres kontanthjælp fra staten. Den indstilling har en drama-tisk effekt på Precious' syn på sig og verden. Alt omkring Precious er ulykkelig, derfor føler Pre-cious sig værdiløs, fordi hun er en del denne kultur. Hun er bl.a. omgivet af groft uuddannede mennesker, samt at hendes mor er så uvidende, at hun ikke selv ønsker, at hendes datter skal gå i skole.
... Køb adgang for at læse mere

SSO om Push af Sapphire

[4]
Bedømmelser
 • 18-12-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Middelmådig analyse af romanen med mange fejlfortolkninger og irelevant information. Skaber dog et overblik over romanen og hvilke punkter der kan analyseres. OK opgave.
 • 25-01-2014
  En ok opgave der hjalp mig med at skabe et overblik over hvilke punkter kunne analyseres.
 • 11-12-2012
  Super god opgave, hjalp mig meget til min srp og inspirerede mig
 • 16-04-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  God inspiration............

Materialer relateret til SSO om Push af Sapphire.