Projektstyring generelt

 • Universitet el. Videregående 3. år
 • Andet
 • Ingen givet
 • 17
 • 5560
 • PDF

Projektstyring generelt

Obligatorisk opgave om projektstyring.

Studienets kommentar

Datalogiuddannelsen 2003

Indhold

PROJEKTSTYRING GENERELT. 2
1. PROJEKTETS KARAKTERISTIK 4
5*5 modellen: 4
De fire billeder som skal vurderes: 4
Metode 1: 4
Metode 2: 4
Generelt for begge metoder: 4
2. PROJEKTETS STRUKTUREREDE INDHOLD OG FORLØB. 4
Projekt overvejelsen: 5
Projektetablering: 5
3. PROJEKTETS INTERESSENTER OG OMVERDEN OG MÅL 5
Interessenter: 5
Omverden: 6
Mål: 6
4. PROJEKTESTIMERING. 7
Formålet 7
Hvad er et godt estimat 7
Estimater 7
Estimeringsteknikker 8
Usikkerhedsoverslag 8
Hvorfor er det vanskeligt at estimere 8
Principper 8
5. NETVÆRKSPLANLÆGNING: 8
Stavdiagrammer = (GANTT KORT). 9
Tidsplanlægning = Den kritisk Vej 9
6. RISIKO- SÅRBARHEDSANALYSE 11
RISK MANAGEMENT 11
Formål 11
Beskrivelse 11
Fordele 12
Ulemper 12
SÅRBARHEDSANALYSE 12
Formål 12
Beskrivelse 12
Fordele 12
Ulemper 13
Konklusion 13
7. KVALITETSSTYRING 13
Interessentanalyse 13
Succeskriterier 13
Systemegenskaber 13
Projektegenskaber 13
Måldefinitioner 14
Målopfyldelse 14
Målere 14
Målegrundlag 14
Måleværktøj 14
Målinger 15
8. OPGAVE DEL 2. 16
9. DIAGRAM OVER PKT. 8 17

Uddrag

Projektstyring generelt.

Alle kender til projektstyring. Vi er måske ikke klar over det, men alligevel udsætter vi os for de værktøjer som er tilknyttet projektstyring i de fleste af vores dagligdags gøremål. Det er normalt nemmere for andre mennesker at forstå ubekendte ting, hvis det bliver sammenlignet med hverdagens ting. Derfor vil vi opstille følgende sammenligning.

Lad os som eks. se et projekt som en køretur. I dette tilfælde kender vi destinationen og ankomsttiden. Vi skal nu stille os en række spørgsmål. Er det nødvendigt med denne køre tur?. Kan vi opnår samme effekt ved ikke at køre nogle steder.? Skal vi i banken, så nej, effekten kan ikke opnås på andre måder. Skal vi se på en gammel bil vi vil købe, så ja, bilen kan lige så vel komme til os. Skal der besøges familie, så ja eller nej, projektet kan ikke besluttes, det kommer an på interessenterne, som findes. Det kan være bedstemor, som ikke har kørekort. Så ja.

Projektet (køreturen) er nu besluttet til at blive gennemført. Som nævnt før kender vi destinationen, så vi kan planlægge vores kørerute. (destinationen er vores hovedmål). Er der eks. nogle personer vi skal opsamle på vejen, er det vores delmål.

Vi har allerede benyttet os af flere redskaber i projektstyring i f.m. vores køretur, men det slutter ikke her. Vi har også elementer af risk management, estimering og kvalitetssikring.

Risk Management: Hvis bilen er ved at køre tør, lader vi den ikke køre tør, men søger til nærmeste benzin station. Vi er bekendt at omkostningerne er højere, hvis en autotransporter skal fragte os til stationen end at vi selv kan køre.

Estimering: Vi kender det tidspunkt vi skal befinde os på den nye lokation, og det er derfor nødvendigt at kende transporttiden, da vi skal beregne vores afgangstid.

Kvalitetssikring: Hvis der er nogle ”via-punkter” på vores rute, kontrolleret disse tider med vores samlede tidsplan for køreturen. Hvis der er forsinkelser undervej, kan det måske indhentes. (Husk dog, at fart dræber 500 om året)

Når vi ankommer til vores destination afsluttes dette projekt, der er altså ikke nogle drift periode, man mange andre af hverdagens ting, kan indeholde ovennævnte elementer samt en drift periode, og det er stadig uden folk lægger mærke til det, eller kender til projektstyring.

1. PROJEKTETS KARAKTERISTIK

Projektets karakteristik eller projektets portræt, som man også kan kalde det, er en måde at finde frem til opmærksomheds området for projektet. Vi benytter elementer i 5*5 modellen, og vægter dem indenfor 4 forskellige kategorier. Formåler er af finde projektets usikkerheder og uklarheder, da disse områder vil være der, hvor projektledelsen bør have sin opmærksomhed og indsats. Tilslut kan disse 4 billeder indtegnes i et diagram som hurtigt vil kunne beskrive hvilken type projekt vi arbejder med, og hvor projektledelsen fokus bør være... Køb adgang for at læse mere

Projektstyring generelt

[4]
Bedømmelser
 • 09-05-2015
  ganske godt rapport , som giver en fornemmelsen af hvordan
 • 12-10-2006
 • 30-05-2005
 • 09-05-2005