[3]

Matematik B HF | Noter

Her finder du vores noter til Matematik B på HF. Noterne giver dig et overblik over emnerne i Matematik B.

Vi har også lavet noter til HF C, STX A, STX B, STX C, HTX A, HHX A og HHX B.

Noternes opbygning

Her kan du se et uddrag af noterne om procentregning:

Relativ tilvækst

 • Vækstraten r er et decimaltal. Vækstraten omregnet til procent kalder vi p:

p% = r·100%

 • Eksempel: Når vækstraten r = 0,25, så er p = 25%.
 • Eksempel: Hvis vækstraten r = -0,33, så er p = -33%.
 • Når en størrelse ændres fra begyndelsesværdien (B) til slutværdien (S), så er p ændringen i procent. p kaldes også den relative tilvækst.
  • Eksempel: Når prisen på en vare stiger fra 20 kr til 25 kr, så er vækstraten r = 0,25. Dermed er p = 25%, dvs. at den relative tilvækst er 25%.
  • Eksempel: Når prisen på en vare falder fra 300 kr. til 200 kr., så er vækstraten r = -0,33. Dermed er p = -33%, dvs. at den relative tilvækst er -33%.

Her kan du se et uddrag af noterne om deskriptiv statistik:

Outliers

 • En outlier er en observation, der ligger mere end halvanden kvartilbredde under nedre kvartil eller mere end halvanden kvartilbredde over øvre kvartil, dvs. at x er en outlier, hvis

\begin{align*} x < Q_1 - 1,5 \cdot (Q_3 - Q_1)\\[1em] x > Q_3 + 1,5 \cdot (Q_3 - Q_1) \end{align}

 • En outlier kan skyldes måleusikkerheder, en fejl i målingerne, eller der kan være tale om en usædvanlig observation.
 • Eksempel: Et datasæt består af 2, 2, 6, 3, 5, 6, 14. Vi vil undersøge, om der er nogen outliers i datasættet ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Matematik B HF | Noter

[3]
Bedømmelser
 • 07-03-2023
  Givet af HF-elev på 2. år
 • 20-02-2023
  Givet af HF-elev på 2. år
 • 08-11-2022
  Givet af HF-elev på 2. år