SRO om Priselasticitet i Matematik og Samfundsfag

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Samfundsfag A)
 • 7
 • 12
 • 2490
 • PDF

SRO om Priselasticitet i Matematik og Samfundsfag

SRO i Matematik A og Samfundsfag A omhandlende priselasticitet.

Opgaveformulering
I følgende opgave vil jeg arbejde med priselasticitet set fra en samfundsfaglig og matematisk synsvinkel. Først vil jeg samfundsfagligt redegøre for begrebet priselasticitet og beskrive hvilke forhold, der har en betydning for elasticiteten. Efterfølgende vil jeg udregne nogle matematik opgaver, som detaljeret hjælper en med at få en større forståelse for emnet. Afsluttende vil jeg komme med en konklusion.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Begrebet priselasticitet 3
Matematikopgaver 5
Konklusion 10
Litteraturliste. 11

Uddrag

BEGREBET PRISELASTICITET

Priselasticitet er et udtryk for, hvor mange procent efterspørgslen vil ændre sig, hvis prisen ændrer sig med 1 %. Hvis en virksomhed enten kører meget godt eller dårligt, kan den justere prisen på produktet, som efterspørgslen vil være afhængig af. Hvis et produkt ikke længere sælger godt, kan producenten eller sælgeren hæve eller sænke prisen for at opnå øget omsætning. Dette vil udløse en priselasticitet. Matematisk bruger man formlen til at udregne elasticiteten. Det er afgørende om E er over, under eller lig med 1, da det fortæller hvilken form for elasticitet, det pågældende produkt har. Hvis E er under 1, er produktet uelastisk, over 1 elastisk og lig 1 neutralelastisk. Det sidste sker sjældent, og man handler derfor mest med begreberne elastisk og uelastisk. Hvis man skal stille forskellene op overfor hinanden er de:... Køb adgang for at læse mere

SRO om Priselasticitet i Matematik og Samfundsfag

[6]
Bedømmelser
 • 15-05-2011
  Givet af 2.g'er på STX
  Det er en god opgave, men den mindede alligevel ikke meget om min egen, så jeg fandt ikke så meget inspiration i den.
 • 07-12-2010
  Rigtig god rapport om priselasticitet. Den er fyldstgørende.
 • 06-05-2012
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Brugbart, dog en smugle tam.
 • 27-04-2011
  ok opgave, god inspiration