SRO - Økonomi – Tobaksvarer og priselasticitet

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik B, Samfundsfag A)
 • 12
 • 16
 • 3741
 • PDF

SRO - Økonomi – Tobaksvarer og priselasticitet

SRO i Samfundsfag A og Matematik B om økonomi med fokus på tobaksvarer og priselasticitet.

Opgaveformulering:
1. Redegør for begrebet priselasticitet. Heri skal inddrages en besvarelse af opgaverne på bilag 1.
2. Undersøg ud fra bilag 2 priselasticiteten for efterspørgslen på cigaretter.
3. Undersøg på baggrund af bilag 3 om dine resultater for priselasticitet stemmer overens med andres beregninger for samme, og om der gælder en særlig priselasticitet for cigaretter, når forbrugerne reduceres til unge under 18 år.
4. Vurder betydningen af disse egenskaber ved varen tobak for f.eks. sundheds- og afgiftspolitiske overvejelser. Inddrag her både bilag 3 og 4.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Hovedafsnit 4 - 12
1. Redegørelse for begrebet priselasticitet 4 - 8
2. Undersøgelse af priselasticiteten for efterspørgslen på cigaretter 8 - 10
3. Undersøgelse af om der gælder en særlig priselasticitet for cigaretter, når forbrugerne reduceres til unge under 18 år. 10 - 11
4. Vurdering af betydningen af disse egenskaber ved varen tobak for sundheds- og afgiftspolitiske overvejelser 11 - 12
Konklusion 12
Litteraturliste 13
Bilag 1 14
Bilag 2 15

Uddrag

Indledning
Priselasticitet er ikke et ord man bruger til daglig, men der ligger mange overvejelser fra producenternes side bag, hvad angår pris, produktion og efterspørgsel. Her er priselasticiteten et vigtigt redskab for at kunne bestemme disse faktorer på favorabel vis. For at dette kan lade sig gøre, kræves der både matematiske udregninger og samfundsmæssige undersøgelser.
Jeg vil i denne opgave først og fremmest redegøre for hvad priselasticitet er, både matematisk og samfundsfagligt. Inden for den matematiske del vil jeg inddrage eksempler på udregning af priselasticitet. I den samfundsfaglige del, vil jeg give eksempler på hvad priselasticiteten betyder i praksis. Jeg vil endvidere udregne priselasticiteten på cigaretter baseret på givet materiale. I dette tilfælde af mærket Prince. Til sidst vil jeg vurdere de sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser af tobaksforbruget.
1. Redegør for begrebet priselasticitet. Heri skal inddrages en besvarelse af opgaverne på bilag 1.
Begrebet priselasticitet dækker over hvor stejl kurven er. Det vil sige hvor store prisændringer der vil ske, hvis efterspørgslen ændrer sig. Matematisk er efterspørgselspriselasticiteten defineret ved:

Hvis kurven er stejl, vil den være uelastisk, fordi efterspørgslen ikke vil ændrer sig synderligt ved en prisstigning. Dette er vist på figur 1, hvor forskellen på Q2 og Q1 er betydeligt mindre ... Køb adgang for at læse mere

SRO - Økonomi – Tobaksvarer og priselasticitet

[8]
Bedømmelser
 • 18-03-2009
  matematikken er i orden, men det analyserende (samfundsfaglige) tja... der er dog set bedre.
 • 21-04-2010
  Fin opgave. Jeg synes dog ikke samfundsdelen er helt fyldestgørende.
 • 06-01-2014
  det var bestemt en udemærket SRO, mangler samf.
 • 19-05-2012
  Givet af Folkeskoleelev i 10. klasse
  asdasdddddddddadasdasdasdasdsadsad

Materialer relateret til SRO - Økonomi – Tobaksvarer og priselasticitet.