SRO om Tobak, priselasticitet og politik i Matematik og Samfundsfag

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik B, Samfundsfag A)
  • 10
  • 14
  • 2804
  • Word2007

SRO om Tobak, priselasticitet og politik i Matematik og Samfundsfag

SRO fra 2.g om tobak, priselasticitet og politik. Fag 1: Samfundsfag A. Fag 2: Matematik B

Opgaveformulering
1. Redegør for begrebet priselasticitet. Inddrag samfundsfagligt materiale og udarbejd en besvarelse af opgaverne på bilag 1, som skal integreres i besvarelsen, herunder skal du bevise den matematiske formel for e(x).
2. Undersøg ud fra bilag 2 priselasticiteten for efterspørgslen på cigaretter.
3. Undersøg på baggrund af bilag 3 om dine resultater for cigaretpriselasticitet stemmer overens med andres beregninger for samme. Kom herunder ind på hvorfor der gælder en særlig priselasticitet for cigaretter når forbrugerne reduceres til unge under 18 år.
4. Diskutér betydningen af varens egenskaber (herunder priselasticitet) for afgiftspolitiske overvejelser. Du kan f.eks. skelne mellem ideologiske, politisk-filosofiske samt sociale og sundhedsmæssige vinkler. Synspunkter fra bilagene
4a-e skal inddrages.
konklusion, litteraturliste og bilag

Indhold

Opgaveformulering 1
Abstract 2
Indledning 4
1. Redegør for begrebet priselasticitet. Inddrag samfundsfagligt materiale og udarbejd en besvarelse af opgaverne på bilag 1, som skal integreres i besvarelsen, herunder skal du bevise den matematiske formel for e(x). 4
2. Undersøg ud fra bilag 2 priselasticiteten for efterspørgslen på cigaretter. 6
3. Undersøg på baggrund af bilag 3 om dine resultater for cigaretpriselasticitet stemmer overens med andres beregninger for samme. Kom herunder ind på hvorfor der gælder en særlig priselasticitet for cigaretter når forbrugerne reduceres til unge under 18 år. 8
4. Diskutér betydningen af varens egenskaber (herunder priselasticitet) for afgiftspolitiske overvejelser. Du kan f.eks. skelne mellem ideologiske, politisk-filosofiske samt sociale og sundhedsmæssige vinkler. Synspunkter fra bilagene 4a-e skal inddrages. 9
Konklusion 11
Litteraturliste 12

Uddrag

Indledning.
Priselasticitet er et udtryk, der findes inden for både matematik og samfundsfag. Begrebet anvendes blandt andet til at vurdere forholdet mellem prisen på en vare og efterspørgslen på samme. Priselasticitet er ikke et ord de fleste danskere kender, eller bruger i deres hverdag, og jeg vil i opgaven gøre det så klart som muligt, hvad begrebet betyder – både samfundsfagligt og matematisk. Først og fremmest vil jeg redegøre for hvad priselasticitet er. Samfundsfagligt vil jeg forklare begrebets betydning, og hvordan man skal forstå udtrykket elasticitet. Matematisk vil jeg gøre det ud fra forskellige opgaver, hvor jeg blandt andet regner priselasticiteten ud, og viser eksempler på forskellige udregninger af priselasticitet. Dernæst vil jeg undersøge priselasticiteten for efterspørgslen på cigaretter via den matematisk formel E(x) = (Deltax / x) / (Deltap / p). Endvidere vil jeg samfundsfagligt undersøge, om mine beregninger stemmer overens med de resultater, der bliver fremstillet i bilag 3 – og hvorfor der gælder en særlig priselasticitet, når forbrugerne er unge under 18 år. Til sidst vil jeg diskutere betydningen af varens egenskaber for afgiftspolitiske overvejelser.

1. Redegør for begrebet priselasticitet. Inddrag samfundsfagligt materiale og udarbejd en besvarelse af opgaverne på bilag 1, som skal integreres i besvarelsen, herunder skal du bevise den matematiske formel for e(x).

Begrebet priselasticitet udtrykker, hvor meget efterspørgslen af en vare ændrer sig som følge af en prisændring. Efterspørgslen efter visse varer er nærmest konstant, næsten uanset prisen. Her er efterspørgslen uelastisk.

Omvendt, så vil efterspørgslen på andre varer ændrer sig dramatisk, hvis prisen går op eller ned. Efterspørgslen er altså meget elastisk.

En vares elasticitet kan aflæses på efterspørgselskurven, og kurvens stejlhed fortæller om, hvor elatisk varen er. Betegnelserne uelastisk og elastisk anvendes til at beskrive hældningen på kurven. En vare vil være uelastisk hvis -1Køb adgang for at læse mere

SRO om Tobak, priselasticitet og politik i Matematik og Samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.