SOP om Livstil og Segmentering i Dansk A og Design B

 • HTX 3. år
 • SRP (Dansk A, Design B, SOP)
 • 10
 • 11
 • 2910
 • PDF

SOP om Livstil og Segmentering i Dansk A og Design B

SOP om "Livstil og Segmentering". I denne forbindelse indgår Henrik Dahls bog, "Hvis din nabo var en bil", samt en lang række andre kilder.

I opgaven gives der en redegørelse for livsstil og segmentering, samt en redegørelse for Minerva-modellen, og IKEA's 3 botyper, og en sammenligning af disse to.

Herefter følger en analyse af to selvvalgte reklamer med forskellige segmenter; i dette tilfælde en reklame fra Bjørn Borg (som er taget fra mandebladet M 2007, bilag 1), samt en reklame fra Libresse (der er taget fra bladet Sirene fra 2007).

Slutteligt gives en diskussion af anvendeligheden af reklamesegmentering i dag.

Opgaveformulering

• Gør rede for henholdsvis begrebet
- Livsstil
- Segment
• Redegør for to af følgende segmentanalysemodeller: Minerva, Gallups kompas eller IKEA´s botyper og sammenlign de valgte tilgange.
• Analyser mindst to selvvalgte reklamer, som repræsenter forskellige segmenter.
• Diskuter anvendeligheden af reklamesegmentering

Studienets kommentar

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Formål 2
Opgaveformuleringen 2
Indledning 3
Livsstil 4
Segment 5
Segmentanalysemodeller 6
Minerva, et produkt af AC Nielsen 6
IKEA's 3 botyper 8
Analyse af reklamer 9
Reklamesegmentering 10

Uddrag

Formål:

"Formålet med dette projekt er, at jeg skal bevise, at jeg er i stand til at udarbejde et projekt, der inddrager et hovedfag på A-niveau samt et andet fag. Dette projekt skal rumme omkring 10-12 normalsider, hvori jeg besvarer den udleverede opgaveformulering.

Jeg har valgt, at lave mit projekt med fokus på fagene dansk og design, som er på henholdsvis A- og B-niveau. Jeg har længe været fanget af begreber som livsstil og segment, og da jeg fik udleveret Henrik Dahls bog ”Hvis din nabo var en bil” inspirerede den mig til mit projekt omkring livsstil, segmentering og reklamer."

Indledning:
"Livsstil har altid været et ord, man ikke videre har tænkt meget over. Almindelige danskere tænker blot, at det er måden, hvorpå man fører sit liv.

Dette er heller ikke forkert. Man har i mange år arbejdet med at beskrive begrebet livsstil, og der er delvis enighed i dag om, hvordan vi definerer og analyserer folks livsstil.

Der ønskes i dag en langt bedre analyse af produkters målgruppen, og den almindelige målgruppeanalyse, hvor der stilles spørgsmål om alder køn osv., giver i dag en utilstrækkelig beskrivelse.

Nu er det blevet interessant, at foretage en grundig analyse af forbrugernes livsværdier, for derefter at beskrive målgruppen bedre end hidtil. Segmentering af danskernes livsstile bliver anvendt til mange forskellige ting, heriblandt reklamer.

Det, at ”sætte folk i bås” med en tilhørende beskrivelse af deres livsværdier, kan på mange virker ubehageligt, men det er effektivt og produktivt for markedsføringen.

I dag har forbrugerne fået mange flere valg og penge, og det har gjort, at reklamebranchen har udviklet sig enormt i løbet af de sidste 10-15 år."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Livstil og Segmentering i Dansk A og Design B

[7]
Bedømmelser
 • 18-03-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig flot og eksemplarisk opgave. Kan klart anbefales. Behandler både selve livstil og segmentering fra en samfunds vinkel men også fra en marketings faglig vinkel. Meget flot.
 • 12-12-2013
  Fin opgave, dog alt for meget vægt på redegørelse frem for analyse og diskussion.
 • 26-09-2011
  Givet af HTX-elev på 3. år
  Bedøm opgaven og tjen 15 point.
 • 08-10-2010
  Fin opgave ................................................