SRO om lighed og velfærd

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 8
  • 2601
  • PDF

SRO om lighed og velfærd

SRO i Engelsk A og Samfundsfag A om lighed og velfærd.

Opgaveformulering
Analyse af Barbara Ehrenreichs "Serving in Florida" fra bogen "Nickel and Dimed".
Beskrivelse af velfærdsmodellerne.
Diskussion af velfærd og lighed.

Indhold

Indledning
Analyse af: Barbara Ehrenreich - Serving in Florida
Velfærd
Velfærdsmodeller
Velfærd i USA og Danmark
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning

Denne opgave handler om lighed og velfærd. Først analyseres et afsnit af Barbara Ehrenreich's bog “Nickel and Dimed”, hvor jeg kommer ind på hendes holdning til lighed. Derefter diskuteres begrebet velfærd, hvorefter velfærdsmodellerne præsenteres og diskuteres i forhold til henholdsvis USA og Danmark. I diskussionen sættes Barbara Ehrenreich's holdninger op imod Henrik Foghs, for til sidst at diskutere fordele og ulemper ved de to landes velfærdsmodeller. Udover det, inddrages to artikler fra Politiken og sættes i forhold til hinanden.


Analyse af: Barbara Ehrenreich - Serving in Florida

Journalisten Barbara Ehrenreich bestemte sig for at prøve det på sin egen krop da hun skrev bogen ”Nickel and Dimed. On (not) getting by in America” om at være fattig arbejder i USA. Barbara Ehrenreich forstod ikke hvordan velfærdsreformen kunne love at ”any job equals a better life” når mindstelønnen kun garanterer de første $5.15 i timen. Grundet i dette besluttede hun sig for at undersøge hvordan eller om man overhovedet kan klare sig som lavtlønnet arbejder. Derfor forlod hun sit trygge og stabile middelklasse liv og sit godt betalte job som journalist og startede sit nye ”low-wage life”, fordi hun var af den overbevisning at hun for at kunne skrive om at leve dette liv, var nødt til selv at prøve at levet det. I dette afsnit af bogen arbejder Barbara Ehrenreich som servetrisse i en restaurant i Florida.

Forfatteren benytter sig af flere forskellige virkemidler. Som noget af det vigtigste ligger den udvælgelse af informationer hun foretager i forbindelse med at skrive bogen. Denne udvælgelse er også med til at forme og forstærke det billede af ”low-wage way of living” hun ønsker at læseren skal opnå.

For at fremhæve den ulighed der er blandt den amerikanske befolkning sammenligner fortælleren ... Køb adgang for at læse mere

SRO om lighed og velfærd

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.