SRO om nazisme og fascisme

SRO om nazisme og fascisme

Der skulle gives en redegørelse af ideologierne nazisme og facisme samt skabe et billede af hvad den/de totalitære styreformer havde for nationerne.

Derudover skulle der laves en analyse af Napola - Elite für den Führer (Hitler Elite) med særligt fokus på hovedpersonernes udvikling.

Til sidst en perspektivering til nutidens eliteskoler i Tyskland og/eller Spanien.

Opgaven besvarer på grundlag af diverse kilder i opgaven, disse spørgsmål.

Studieretningsopgave skrevet på dansk.

Indhold

Indledning
Ideologierne nazisme og fascisme
Hvilken betydning havde regimerne?
Napola – Elite für den Führer (Hitlers Elite)
Perspektivering
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Jeg vil med denne rapport belyse hvilket grundlag ideologierne nazisme og fascisme har, samt hvilke formål de havde i henholdsvis Tyskland under Hitler-regimet og Spanien under Franco-regimet.
Jeg vil også kigge på filmen, Napola – Elite für den Führer, og foretage en analyse med særlig fokus på hovedpersonernes udvikling samt deres kammeratskab, modsætninger og ligheder.
Derudover vil jeg perspektivere samt prøve at drage paralleller mellem datidens eliteskoler i Tyskland og Spanien og nutidens eliteskoler.
Til sidst vil jeg kigge på hvad det kunne have betyder for verden i dag, hvis disse to ideologier fortsat dominerede vores verden... Køb adgang for at læse mere

SRO om nazisme og fascisme

[2]
Bedømmelser
  • 08-06-2015
    god opgave, med masse af gode ting man kan komme ind på
  • 02-06-2015
    ..............................................