Islam og kvinder - Opgave i Religion

 • STX 3.g
 • Religion B
 • 10
 • 16
 • 5595
 • PDF

Islam og kvinder - Opgave i Religion

Dette er en opgave i religion om islam og kvinder.

Problemformulering
 Overordnet emne: Islamisk kultur og kvinderettigheder
 Fag: Religion, Historie ((og Billedkunst))
 Hovedspørgsmål: I hvor høj grad er den islamiske kvindeundertrykkelse forankret i religi-
on/kultur?
 Arbejdsspørgsmål:
 Redegørelse:
 1. Hvordan er kvindernes forhold i det traditionelle islamiske samfund?
 2. Hvad er Koranens syn på kvinder?
 3. Hvad er mændenes syn på kvinder?
 Diskussion:
 4. Hvilke konsekvenser har det hvis en kvinde siger fra?
 Fra kvindernes synspunkt bruger vi Shirin Neshat og Ayse Deveci som eksempler.
 Fra mændenes synspunkt bruger vi Naser Khader som et eksempel på en muslimsk
mand der støtter op om kvindernes oprør.
 Vurdering:
 5. Når kvinder siger fra, kan deres handlinger så på sigt påvirke det traditionelle islamiske sam-
fund?
 Hvis undertrykkelsen ER forankret i religion, er den måske sværere at ændre?

Indhold

Forside
Indholdsfortegnelse
Problemformulering
1. Indledning
2. Kvindernes forhold i det traditionelle islamiske samfundet
2.1. Børneopdragelse
2.2. Kønsrollemønster
2.3. Ægteskab
3. Koranens syn på kvinder
3.1. Kønsrollemønster
3.2. Uddannelse
3.3. Ægteskab og arveret
3.4. Beklædning og tildækning
4. Mændenes syn på kvinder
4.1. Ansvarsfølelsen
4.2. Kvindens plads
4.3. Seksualitet
5. Hvad sker der når kvinden siger stop?
5.1. Skilsmisse
5.2. At komme videre
5.3. Naser Khader
Litteraturliste

Uddrag

1. Indledning:
Vi vil i vores opgavebesvarelse forsøge at nå frem til en større forståelse for den kvindeun-dertrykkelse der finder sted i det islamiske samfund. Vi er interesserede i om denne undertryk-kelse i virkeligheden bunder ud i religionen, eller om det i bund og grund er mændene der igennem deres egen fortolkning af den islamiske lov og religion der har skabt en kultur hvor en sådan kvindeundertrykkelse er accepteret. For at nå frem til en konklusion på dette vil vi rede-gøre for hvordan kvindens forhold i virkeligheden er i det traditionelle islamiske samfund, samt hvordan henholdsvis mænd/kultur og koranen ser på kvinder. Vi er opmærksomme på hvad der kan ske hvis en kvinde siger fra og ikke længere vil finde sig i at leve under disse forhold, og vil igennem en diskussion forsøge at sætte fokus på denne problemstilling ved at inddrage ek-sempler fra det virkelige liv. Til slut vil vi forsøge at vurdere om kvindernes stærkere og stær-kere modspil til mændenes og kulturens undertrykkelse af dem, på sigt kan føre til en påvirk-ning og en evt. ændring af det traditionelle/gammeldags samfund.

2. Kvindernes forhold i det traditionelle islamiske samfund:
I det traditionelle islamiske samfund er der stor forskel på mænd og kvinder. Der er helt bestemte retningslinier for begge køn, ikke de samme naturligvis, men det er ikke kun, som man måske er tilbøjelig til at tro, kvinden der skal indordne sig under visse forhold. I et traditionelt islamisk hjem har både manden og kvinden helt fastlagte pligter der er relateret til deres køn, som man kunne se det i Danmark for blot et par generationer siden. Det virker traditionelt ikke undertrykkende på kvinden, da hun helt fra barn er blevet opdraget til et liv i denne rolle... Køb adgang for at læse mere

Islam og kvinder - Opgave i Religion

[4]
Bedømmelser
 • 04-05-2017
  God inspiration til min egen opgave, begreberne bliver anvendt på en rigtig god måde
 • 04-06-2010
  Rigtig god opgave ;)
 • 07-12-2006
  ok
 • 03-02-2006
  OKAY!