SRP: Kvindefrigørelse i 1960'ernes og 1970'ernes USA i Eng og His

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Engelsk A)
 • 12
 • 33
 • 11368
 • PDF

SRP: Kvindefrigørelse i 1960'ernes og 1970'ernes USA i Eng og His

SRP om Kvindefrigørelse i 60'ernes og 70'ernes USA i fagene Engelsk A og Historie A.

Opgaven tager udgangspunkt i en analyse og fortolkning af Marilyn French's roman "The Women's Room".

Herudover indgår der en redegørelse for feminismen, kvindefrigørelsesfeminismen samt kvindebevægelsen. Opgavens primære element, analysen af romanen "The Women's Room" indeholder bl.a. en kompositionsanalyse, personkarakteristikker, en gennemgang af tid, sted, miljø og fortæller, samt, naturligvis, en karakteristik af forholdet mellem mænd og kvinder, og temaerne og budskabet i romanen.

Slutteligt kigges der generelt på skildringen af kvindekampen i musik og litteratur, bl.a. med udgangspunkt i "I am Woman" af Helen Reddy.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 4
Feminisme 4
Kvindefrigørelsesfeminisme 5
Kvindebevægelsen 6
Presidential Commission on the Status of Women 6
Betty Friedan og The Feminime Mystique 7
National Organization for Women 8
Seksuel frigørelse 8
The Women's Room 9
Kompositionsanalyse 10
Tid, sted, miljø og fortæller 10
Sprog, stil og symboler 12
Personkarakteristik 12
I: 13
II: 14
III: 14
IV: 15
V: 16
Forholdet mellem mænd og kvinder 17
Tema og budskab 18
Perspektivering 19
Skildringen af kvindekampen i musik og litteratur 20
That's the Way I've Always Heard It Should Be 20
I am Woman 21
Konklusion 22
BILAG 1: Optakt til 1960'ernes og 1970'ernes kvindefrigørelse 24
BILAG 2: Kompositionsanalyse af første del af The Women's Room 25
BILAG 3: BookRags Literature Short Guide 26
BILAG 4: Carly Simon – That's the Way I've Always Heard It Should Be 30
BILAG 5: Helen Reddy – I am Woman 32
Litteraturliste 34

Uddrag

Indledning
En kvinde sidder hjemme i sin sofa i en lille amerikansk forstad. Året er 1963, og børnene er fløjet fra reden. Dagens opgaver er løst – hun har gjort badeværelser rene og pudset sølvtøjet. Der er købt ind til aftensmaden, og der er god tid, til manden kommer hjem. De andre kvinder på vejen er ikke nær så godt med, som hun er, så den daglige kaffe og snak over hækken om det nyeste vaskepulver må vente til senere. I stedet giver hun sig til at læse en bog, som hun har hørt om. The Feminime Mystique hedder den. Hun går i gang og bliver hurtigt opslugt af bogens revolutionerende indhold. Hun sluger side efter side råt og tager flere gange sig selv i at sidde og nikke. Forfatteren af bogen siger lige præcis dét, som kvinden selv flere gange har tænkt, men straks fornægtet. Pludselig går det op for hende, at hun ikke er alene – der findes altså andre derude, der har det ligesom hun. Eftertænksom lægger hun bogen fra sig. Et oprør er under opsejling.
Med udgangspunkt i Marilyn French's roman The Women's Room vil jeg undersøge, hvordan forholdene var for kvinderne i 1960'ernes og 1970'ernes USA, og hvordan disse forhold blev ud-trykt i datidens musik. Til det formål vil jeg bruge Carly Simons That's the Way I've Always Heard It Should Be og Helen Reddys I am Woman, som repræsentanter for musikken fra den tid. Mine analyser vil jeg sammenligne med min historiske redegørelse for feminismen og kvindebevægelsen for derigennem at vurdere, om datidens forfattere og musikere var tro mod de historiske begivenhe-der og for at få begreb om, hvor stor betydning kvindebevægelsen havde.

Feminisme
Feminismen er en ideologi ligesom liberalisme og socialisme, og der udspringer mange forskellige grene derfra. Det centrale i ideologien er kvindernes oprør mod den måde, samfundet diskriminerer og nedvurderer dem på. Målet med feminismen generelt er at forandre kvinders vilkår gennem lige-stilling og kvindefrigørelse, og i 1960'ernes og 1970'ernes USA skete dette i en radikal, venstreori-enteret feministisk kontekst. Der er som sagt mange forskellige grene inden for feminismen, men fælles for alle grene er et ønske om, at kvinder vinder retten til at være selvstændige og uafhængi-ge. Ofte skelnes der indenfor kvindeforskningen mellem feminismen, som er den ideologiske del af kvinders kamp og kvindebevægelsen, der er kvinders kollektive kamp for frigørelse.
Første gang betegnelsen 'feminisme' blev brugt, var i 1880'erne i Frankrig, men begrebet spredte sig hurtigt og bruges nu også om tidligere hændelser i verdenshistorien. Feminismen inddeles ofte i tre historiske faser – første, anden og tredje bølge. Den første bølge var fra 1800-tallet til be-gyndelsen af 1900-tallet og refererer hovedsagligt til Suffragette-bevægelsen, som kæmpede for kvinders stemmeret. Anden bølge var 1960'erne og 1970'erne og er den del, jeg vil beskæftige mig med. Her handlede det hovedsagligt om kvinders retslige og sociale rettigheder. Den sidste bølge går fra 1990erne til i dag og beskæftiger sig med de reaktioner, der fulgte i kølvandet ... Køb adgang for at læse mere

SRP: Kvindefrigørelse i 1960'ernes og 1970'ernes USA i Eng og His

[3]
Bedømmelser
 • 16-12-2010
  rigtig god SRP. er selv igang med at skrive og selvom emnerne ikke er ens, giver den alligevel et godt overblik over hvordan en god opagve skal se ud
 • 27-01-2011
  rigtigt god SRP som jeg kunne bruge til meget i min egen opgave
 • 13-12-2011
  God opgave, gode ideer