NV-Rapport - Kuldioxid og Klimaet

NV-Rapport - Kuldioxid og Klimaet

NV-rapport i Kemi og Biologi om kuldioxid og dets betydning i forhold til klimaet.

Her er tale om en teoretisk gennemgang af de forskellige emner. Her beskrives hvad kuldioxid er, hvordan molekylet kemisk hænger sammen (m. orbitaler), en beskrivelse af drivhusgasser og kuldioxids betydning i atmosfæren, herefter beskrivses kulstofs rolle i naturen - hvordan er dets kredsløb (bl.a. respiration og fotosyntese), hvordan påvirkes plante og dyrelivet når der udledes mere CO2 (optages der mere i planter og hvad er de klimatiske følger)

Jeg nævner kort et forsøg med afbrænding af magnesium, hvor vi fandt ud af at ilt er en nødvendighed - altså er ilt en nødvendighed i enhver forbrænding. Dette er et kemisk forsøg.

I biologi lavede vi et forsøg, hvor vi undersøgte leveforholdenes betydning for gær. Vi varierede her temperaturen og lys/mørke i nogle reagensglas og undersøgte svampenes vækst under de forskellige forhold, hvilket jeg perspektiverer til den globale opvarmning.

Lærers kommentar

Biologi: Meget fin opgave
Du udviser stor biologisk forståelse for emnet.
Mvh Christina

Kemi:
Flot opgave
Mvh
Gunhild

Begge lærers kommentarer og rettelser står løbende i dokumentet.

Indhold

Indledning
Kuldioxid
Drivhusgasser
Kulstofkredsløbet
Klimaforandringernes påvirkning af plante- og dyrelivet
Konkrete eksempler på klimaforandringernes påvirkning af dyre- og plantelivet
Konklusion
Kilder

Uddrag

Vores klima er et emne, vi ikke kan lukke øjnene overfor. Vi får det at vide hver eneste dag. Den ene rekordhøje sommer afløser den anden. Konstant bliver vi mindet om, at det er vores udledning af kuldioxid og andre drivhusgasser, der er grund til de skyhøje temperaturstigninger. Dagligt udleder vi kuldioxid, der har været bundet i form af fossile brændstoffer gennem så lang tid, at vores natur har lært at klare sig uden. Allerede nu er vi begyndt at kunne se ændringer i dyre- og planteriget, da disse bliver stærkt påvirkede af de ændrede levevilkår. Vi forsøger at ændre udviklingen, men indtil videre har vi kun kunne bremse udviklingen, ikke ændre den.
Vores gennemsnitstemperatur for hele kloden er i øjeblikket 15°C, hvilket er højt, men Jorden har før haft en gennemsnitstemperatur på 20°C. Det farlige i vores situation er, at vores klimaforandringer sker så hurtigt som de gør . Når temperaturen stiger har dyrene og planterne flere muligheder for overlevelse. Men uanset hvilken mulighed de benytter sig af, så kræver det tid for dem at tilpasse sig de ændrede leveforhold ... Køb adgang for at læse mere

NV-Rapport - Kuldioxid og Klimaet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.