NV-Rapport - Klimaet og Grønlandspumpen

NV-Rapport - Klimaet og Grønlandspumpen

Rapporten undersøger klimaet og grønlandspumpen. Vi besvarer de 8 spørgsmål om klimaet og grønlandspumpen.

Indhold

A. Drivhuseffekten og globalopvarmning
1. Forklar hvordan drivhuseffekten virker og forklar hvordan en øget udledning af drivhusgasser kan give en global opvarmning.

2. Forklar hvad figur 1 viser og kom i den forbindelse ind på nødvendigheden af variabelkontrol. Se figur 1 nederst på siden.

3. Forklar hvordan en øget global temperatur kan forstærke den globale opvarmning pga. ekstra fordampning af vand.
I din forklaring skal du komme ind på, hvad der sker med molekyler under fordampning.

B. Drivhuseffekten og forbrændingsreaktioner
4. Gør kort rede for de molekyler i atmosfæren der medvirker til drivhuseffekten.

5. Gør rede for nogle af de forbrændingsreaktioner der forøger atmosfærens indhold af CO2.

C. Kulstofkredsløbet
6. Beskriv nogle af processerne i kulstofkredsløbet og processernes betydning for den globale opvarmning.

7. Gør kort rede for de vedlagte forsøgsresultater og diskuter hvorfor forsøget er relevant i forbindelse med den globale opvarmning. Graferne er vedlagt som bilag.

D. Grønlandspumpen
8. Forklar hvordan grønlandspumpen virker og hvilken betydning pumpen har for klimaet i Danmark. Forklar også hvordan klimaændringer kan påvirke pumpen.

Uddrag

Drivhuseffekten betyder for os på jorden, at vi kan have en næsten konstant temperatur på jordkloden, som gør, at vi som mennesker kan eksistere her. Hvis der ikke fandtes nogen drivhuseffekt på jorden, ville jordens gennemsnitlige temperatur være ca. 30 grader lavere end den er nu, hvilket ville gøre jorden ubeboelig for os.
Drivhuseffekten fungerer i groft sagt på den måde, at solen sender kortbølgede solstråler, disse trænger igennem jordens atmosfære, rammer jorden og bliver omdannet til varmeenergi. De kortbølgede solstråler fra solen bliver altså optaget i jordoverfladen og bliver omdannet til langbølgede, infrarøde varmestråler, som bliver sendt ud mod universet igen. Disse stråler bliver dog standset af drivhusgasser som fx CO2 (kuldioxid), H2O (i tilstandsformen: gas), CH4 (metan), CFC-gasser (fx freongas) eller N2O (lattergas), som har den effekt, at de kan bremse langbølgede varmstråler. Her bliver halvdelen sendt ud mod universet og halvdelen bliver sendt tilbage mod jorden, så altså omkring halvdelen af varmestrålerne bliver sendt tilbage her på kloden, men da jorden er i strålingsbalance sender den ligeså meget varmeenergi ud i universet, som den optager... Køb adgang for at læse mere

NV-Rapport - Klimaet og Grønlandspumpen

[6]
Bedømmelser
 • 12-05-2016
  Givet af HF-elev på 1. år
  Rigtig god til inspiration om emnerne "Global opvarmning og "Grønlandspumpen".
 • 04-10-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  Fin opgave, dog er konklussionen noget der godt kunne forbedres
 • 15-12-2016
  fint, meget uddybende opgave
 • 18-08-2016
  Rigtig fin opgave med mange gode facts