NV-Rapport - Klimaændringer og Albedo

NV-Rapport - Klimaændringer og Albedo

Dette er en NV-rapport om klimaændringer og albedo. Vi undersøger konsekvenserne af klimaændringerne og udfører et forsøg med albedo.

1) Redegør for drivhuseffekten og på hvilken måde mennesket forstærker den naturlige drivhuseffekt. Inddrag det elektromagnetiske spektrum og modellen for jordens strålingsbalance.

2. Forklar kort hvilke former for energiproduktion, der er CO2 neutrale/vedvarende.

3. Forklar på baggrund af forsøget med albedo, som du kort skal redegøre for, hvordan afsmeltningen af indlandsisen på Grønland, Arktis (Nordpolen) og Antarktis (Sydpolen) vil påvirke udviklingen i den globale gennemsnitstemperatur. Inddrag modellen for jordens strålingsbalance.

4. Redegør kort for forsøget med smeltning af is flydende på vand og forsøget omkring sammenhængen mellem vands temperatur og rumfang. Forklar på den baggrund hvorfor forskere mener, at en fortsat stigning i den globale gennemsnitstemperatur vil føre til stigende havniveau. Diskuter i forklaringen om det spiller en rolle, at isen på Grønland og Antarktis er indlandsis mens isen på Arktis er havis.

5. Redegør ved hjælp af Stefan-Boltzmanns lov for, hvad Jordens gennemsnitstemperatur bliver, hvis jorden betragtes som et sort legeme i dynamisk ligevægt. Beregningerne skal udføres både, hvis du tager hensyn til drivhuseffekt, og hvis du ikke gør.

Lærers kommentar

Der mangler ikke noget - du kommer godt rundt omkring. Super med alle figurerne og gode forklaringer!

Indhold

Redegørelse for drivhuseffekten 3-7

Energiproduktioner, der er CO2 neutrale og vedvarende 7-8

Redegørelse for afsmeltningen af indlandsisen og
påvirkningen af udviklingen i den globale gennemsnitstemperatur. 8-11

Redegørelse for forsøg med vand og is, samt forklaring på om det
kan spille en rolle med afsmeltning af indlandsis og havis. 11-12

Udregninger for Jordens gennemsnitstemperatur ved hjælp af
Stefan-Boltzmanns lov og dynamisk ligevægt. 13-14

Uddrag

Drivhuseffekten er det fænomen, som vi omtaler mest, når vi snakker om den globale opvarmning. Den globale opvarmning er en betegnelse for den klimaændring, som resulterer i en stigning i den globale gennemsnitstemperatur. Der findes både den atmosfærisk drivhuseffekt (den naturlige) og den antropogene drivhuseffekt (den menneskeskabte).

Som billedet på forsiden også demonstrerer, er der en bestemt grund til, vi kalder det "drivhuseffekten". Solen udsender kortbølgede stråler, da den er meget varm. Jo varmere, desto kortere er bølgelængden. Nogle af de stråler formår at trænge gennem atmosfæren (vores drivhus). Nogle af strålerne bliver absorberet af atmosfæren, andre bliver reflekteret, og de sidste passerer videre igennem. Når den kortbølgede stråling kommer ned og rammer jorden (i drivhuset), bliver en stor del af strålerne absorberet (inde i drivhuset) eller reflekteret tilbage (på jorden er det sne, som præsterer at reflektere bedst tilbage, grundet dens albedo)... Køb adgang for at læse mere

NV-Rapport - Klimaændringer og Albedo

[1]
Bedømmelser
  • 09-10-2014
    Perfekttttttttttttttttt

Materialer relateret til NV-Rapport - Klimaændringer og Albedo.