Udviklingen i ungdomskriminalitet i Danmark

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk.
 • STX 2.g
 • Samfundsfag A
 • 10
 • 5
 • 1890
 • PDF

Udviklingen i ungdomskriminalitet i Danmark

Opgave om kriminalitet, ungdomskriminalitet og straf i samfundsfag.

Opgaven besvarer følgende spørgsmål:
1: - Undersøg, hvad der af det statistiske materiale kan udledes om ungdomskriminalitetens udvikling i Danmark. Besvarelsen skal understøttes af beregninger.
2: - På baggrund af en eller flere kriminalitetsteorier, opstil da en model som viser mulige årsager til at unge begår kriminalitet.
3: - Diskutér, med udgangspunkt i bilag 3, hvilke mulige forklaringer der kan være på, hvorfor unge begår kriminaliteten.

Bilag til opgave 1: Tabel 6.8 og 6.9 fra Samfundsstatistik 2008, s. 23.
Bilag til opgave 3: "Den kriminelle ungdom", Nordjyske Stiftstidende, 27/04-2008, Indsigt Søndag, s. 4.

Lærers kommentar

Det var en god opgave med god brug af teorierne og begrebsapparatet.

Elevens kommentar

Der skulle uddybes et par steder i opgaven, som fx i afsnittet om ligusterbørnene.

Uddrag

Den svage stat har også den betydning for samfundet, at den ikke har de samme tilbud til uddannelse som en stærkere, eller mere indflydelsesrig stat har. Manglen på uddannelsestilbud gør, at individet i det senmoderne samfund stadig vil ty til alle midler, for at opnå den sociale mobilitet, eller de materielle goder, uddannelse ellers kan være med til at give. De midler kan gå hen og være kriminelle midler. Desuden vil uddannelse give individet forskellige kompetencer til konfliktløsning, men da der jo lige netop er mangel på uddannelse, vil man i modellen ty til vold for at ”løse” konflikter... Læs mere

Udviklingen i ungdomskriminalitet i Danmark

[8]
Bedømmelser
 • 07-09-2012
  lige hvad jeg havde brug for , rigtig godt :)
 • 01-06-2015
  poåopåoåpåpoopåopåopåopåopåpåo
 • 04-02-2014
  Ok opgave, men der er flere mangler
 • 16-01-2014
  Fin opgave, men kunne ikke bruge den til det jeg søgte