SSO om ungdomskriminalitet i Samfundsfag B

 • HF 2. år
 • SSO (Samfundsfag B)
 • 12
 • 21
 • 5439
 • PDF

SSO om ungdomskriminalitet i Samfundsfag B

SSO om ungdomskriminalitet i Danmark skrevet i faget Samfundsfag B.
SSO'en kommer ind på årsager til kriminalitet, socialiseringens forandring, teorier omkring samfundet samt forfatterens egen vurdering.

Indhold

Indledning
Årsager til kriminalitet blandt unge i Danmark
Social arv og habitus
Ændringer - ny ungdom?
Albert Cohens teori
Overblik over udviklingen i ungdomskriminalitet
Diskuter om socialiseringen i det senmoderne samfund er anderledes end tidligere
Ferdinand Tönnies om gemeinschaft til gesellscahft
Anthony Giddens om det senmoderne samfund
Jürgen Habermas
Giddens Kritik af Habermas
Émile Durkheim
Del konklusion over teorier
Egen vurdering
Social perspektiv
Verificere tesen
Falsificere tesen
Konklusion
Litteraturliste
Resume

Uddrag

Indledning
Vi lever i dag i et samfund, som oplever en meget hastig og dynamisk
udvikling. Der diskuteres blandt politikerne og den brede befolkning ungdomskriminalitet. Som oftest vil der i diskussionen indgå mange forskellige holdninger, hvilket vidner om at vi alle har forskellige syn på kriminalitet. Disse forskelle kan udspringe af at vi kommer fra forskellige miljøer, har haft forskellige vilkår for vores opvækst, etc. Udviklingen i det danske samfund, har afspejlet vi i sidste del af det 20.århundrede har oplevet vores samfund ændre sig fra landbrugssamfund over industrisamfund, til det vi kender i dag som det senmoderne samfund. Siden da er velfærdsstaten kommer til, hvilket igen har ændret på vores tidligere patriarkariske kernefamilie, hvor manden var den dominerende i huset og var ham som skaffede mad på bordet. Det har for familierne betydet, at socialisationsfunktionen er stærk overtaget af institutioner og medier. Hele denne udvikling har sammen med den stigende materielle velstand skabt en samfundsmæssig ændring.

I denne opgave vil jeg redegøre for nogle forskellige årsager til ungdomskriminaliteten i Danmark, med udgangspunkt i tal fra statistikker over aldersgruppen 14-24 årlige, i perioden fra 1950-2008, med fokus på de seneste 10 år. Herunder vil jeg komme ind på kriminalitetens art, gengangere og berøre de sociale forhold.
Dernæst vil jeg undersøge om socialiseringen har ændret sig i det senmoderne samfund, sammenlignet med det tidligere og om dette kan have indflydelse på ungdomskriminalitetens omfang. Dette vil jeg forklare via samfundsteorier fra bl.a. Anthony Giddens, Ferdinand Tönnies, Pierre Bordiue, Albert Cohen, Jürgen Habermas samt Emile Durkheim.
Sluttelig vil jeg diskutere om kriminaliteten kan forklares ud fra den enkeltes rolle og identitet i samfundet og give min mening om sagen... Køb adgang for at læse mere

SSO om ungdomskriminalitet i Samfundsfag B

[7]
Bedømmelser
 • 03-06-2012
  Har brugt opgaven til at hente inspiration til perspektiveringen i min egen SSO, som dog omhandlede noget lidt andet. Rigtig fin opgave om ungdomskriminalitet, fedt at teorierne bliver behandlet.
 • 26-02-2017
  Givet af HF-elev på 2. år
  Godt gennemarbejdet og meget god til inspiration hvis man selv skriver om emnet "Ungdomskriminalitet".
 • 22-03-2014
  Virkelig gooooood opgave
 • 16-01-2013
  god, men ikke brugbart i min egen sso. Men giver en god indtryk at sso.