Kapitel 5 - Husholdninger og virksomheder

 • HHX 2. år
 • International Økonomi B
 • Ingen givet
 • 6
 • 1428
 • PDF

Kapitel 5 - Husholdninger og virksomheder

Dette er svaret til Kapitel 5 i International Økonomi B opgavebog fra Kurlund forlaget (overtaget af Systime)

Indhold

Opgave 5.1
Opgave 5.2
Opgave 5.3
Opgave 5.4
Opgave 5.5
Opgave 5.6
Opgave 5.7
Opgave 5.8
Opgave 5.9
Opgave 5.10
Opgave 5.11
Opgave 5.12
Opgave 5.13
Opgave 5.14

Uddrag

Opgave 5.12
a) Forskellene i privatforbruget (her målt i kro-
ner – og ikke procent) skyldes dels forskelle i
indkomstniveau dels forskelle i skattetryk.
Tjekkiet og Tyrkiet har lavt forbrug primært
som følge af relativt lavt BNP pr. indbygger.
Danmark og Sverige ligger lavt (trods højt
BNP pr. indbygger), da skattetrykket er højt
(relativ lav disponibel indkomst). USA ligger
højt, dels på grund af et højt BNP pr. indbyg-
ger, dels på grund af lavt skattetryk.
b) Det høje danske skattetryk betyder, at den
disponible indkomst er lavere – og dermed
også forbruget - end i lande med tilsvarende
indkomstniveau.
c) Privatforbruget er en upræcis måde at måle
velstand på, da det ikke tager højde for, at
borgerne i et land med højt skattetryk får en
del forbrugsgoder leveret gratis (hospital, læ-
gehjælp, uddannelse mv.), mens borgerne i
lande med højt forbrug – som følge af lavt... Køb adgang for at læse mere

Kapitel 5 - Husholdninger og virksomheder

[8]
Bedømmelser
 • 29-10-2011
  Forstod ikke rigtig opgaverne da jeg fik dem af læreren, men nu gør jeg :)
 • 05-12-2012
  Rigtig fin opgave, med gode tilhørende besvarelser.
 • 03-02-2013
  rigtig fiiiinnnnx..........
 • 01-05-2012
  bdsfjds sdbsad abdasbda db a das