Noter til kapitel 5 i Luk virksomheden op!

 • STX 3.g
 • Erhvervsøkonomi C
 • Ingen givet
 • 11
 • 2478
 • PDF

Noter til kapitel 5 i Luk virksomheden op!

Her kan du en notesamling til kapitel 5 om regnskab i bogen "Luk virksomheden op!" af Sofie Kærn Heding og Marie Louise Telling Jepsen.

Noterne er skrevet i forbindelse med faget Erhvervsøkonomi C.

Indhold

Indholdsfortegnelse
5.1 Iværksætteri – det første regnskab 2
Fra idé til virksomhed 2
Åbningsbalancen 2
Resultatbudget/driftsbudget 2
Balancebudgettet 2
Likviditetsbudgettet 2
5.2 Hvem bruger årsregnskabet? 2
Regnskabsklasser 2
5.3 Formelle krav til regnskabet 3
Krav til god regnskabsførelse – side 125 3
5.4 Resultatopgørelsen og balancen 3
• Årsrapport 3
Artsopdelte resultatopgørelse 3
Funktionsopdelte resultatopgørelse 4
Den artsopdelte resultatopgørelse 4
Balancen 4
Aktiver 4
Passiver 5
Begreber 5
Afskrivningsmetoder 5
Den lineære afskrivningsmetode 5
Saldometoden 6
Regler for afskrivning af forskellige typer aktiver 6
5.5 Regnskabsanalyse 6
Indekstal, analyse og grafisk fremstilling af virksomhedens økonomiske udvikling over tid 6
5.6 Nøgletalsanalyse 7
Analyse af rentabiliteten 7
Overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed 8
Indtjeningsevnen 9
Likviditeten, lagerdage og varelagerets omsætningshastighed 9
Begreber – oversigt 10
Begreber fra Lego-artiklen 10

Uddrag

5.1 Iværksætteri – det første regnskab
Fra idé til virksomhed
Etableringsbudget
• Det første realistiske overslag over, hvad det vil koste at løbe din virksomhed i gang
o Viser, hvordan man kommer fra inventionsstadiet til diffusionsstadiet
o Viser omkostninger ved at kommercialisere idéen
• Andre ting
o Åbningsbalance
o Et resultatbudget/driftsbudget for de kommende år
o Et balancebudget for de kommende 3 år
o Eventuelt et likviditetsbudget
 Viser måned for måned – hvornår pengene kommer ind, og hvornår de bliver brugt
Åbningsbalancen
• Viser virksomhedens aktiver og passiver
o Det, der er blevet investeret i (aktiver)+ hvordan det er finansieret (egenkapitalen)
• Arkiv af blivende værdi:
o Noget man får tilbage – fx depositum
Resultatbudget/driftsbudget
• Realistiske forventninger til de næste 3 års omsætning og omkostninger... Køb adgang for at læse mere

Noter til kapitel 5 i Luk virksomheden op!

[2]
Bedømmelser
 • 05-10-2015
  helt bestemt noget der kunne bruges til min opgave, da jeg har samme bog
 • 31-05-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig gode noter til at læse op til eksamen!