Olieudvinding i den Danske Undergrund - Rapport i NG

 • STX 1.g
 • Naturgeografi B
 • 12
 • 9
 • 2179
 • PDF

Olieudvinding i den Danske Undergrund - Rapport i NG

Rapporten handler om olieudvinding i den danske undergrund.

Formål:
Formålet med dette forsøg er, at opnå en grundlæggende forståelse af oliereservernes foranderlige natur og hvilke processer der bliver gennemgået før det endelige resultat bliver olie, samt gas. Vi har også til hensigt at lave et forsøg, som illustrerer hvorledes indvindingsmetoder med flooding i kalkreservoirer i Nordsøen foregår. Finde ud af hvad indvindingsgraden er, hvordan den kan bestemmes, hvad porøsitet er og hvilken effekt den har på mængden af olie i kalk, samt udvindingen af olie.

Hvad jeg vil komme ind på i løbet af rapporten:
Jeg vil komme ind på hvad indvendingsgraden er i de danske oliereservoirer, hvordan det kan optimeres og hvilke flooding metoder som evt. kunne hjælpe med det. Jeg vil også komme ind på hvilke forskellige flooding metoder der findes og hvordan de fungerer og hvad de sekundære metoder er. Derudover vil jeg forklare om det forsøg vi har lavet i timen, hvordan vi på beregningskemaet udregnet bla. Indvendingsgraden i den kalkprøve vi fik udleveret. Jeg vil også komme ind på hvordan de danske olieforekomster er blevet dannet, hvorfor det er så svært at vurdere hvornår olien slipper op og en del om de 3 geofysiske metoder til lokalisering af olieforekomster.

Lærers kommentar

Super god opgave!
Gode illustrationer og mange fagbegreber. Du har til tider et lidt kluntet sprog.

Elevens kommentar

Der manglede noget om emnerne "Peak Oil" og "Olie-gas vinduet", ellers ingenting.

Indhold

Hvad jeg vil komme ind på i løbet af rapporten:
Formål
Hypotese
Udførelse
Materialer
Resultater (beregningsark og kommenter det)
Passede resultaterne med hypotesen?
Hvordan de danske olieforekomster blevet dannet, og hvordan er olien havnet og blevet fanget i kalken?
Hvordan kan man optimere indvindingsgraden?
Diskussion/Konklusion
Fejlkilder
Litteraturliste
OBS

Uddrag

Udførelse:
1. Vi målte vi længde og diameter på kalkprøven med olie.
2. Vi anbragte den oliemættede kalkprøve i en stor plast-injektionssprøjte, som vi fyldte med vand indtil prøven var helt dækket af vand. Stemplet satte vi forsigtigt i, mens sprøjten vendes med spidsen opad, sprøjten tømte vi for luft (så meget som muligt) og stillede i et stativ. Vi satte den lille injektionssprøjte fast i hullet på den store således, at vi senere var i stand til at trække olien ud uden, at trække for meget vand med.
3. Vi målte længden og diameteren af kalkprøven uden olie og vejede den.
4. Til sidst målte vi mængden af olie, som var presset ud af den oliemættede kalkprøve.

Materialer:
-En kalkprøve som er blevet kunstigt mættet med olie i et laboratorium, hvor den har ligget i bæger med olie i et vacuum-kammer og når luften lukkes ind i kammeret igen vil olien trykkes ind i prøven, hvorefter resultatet vil være at prøven er mættet med olie. Dette har til hensigt, at skabe en kunstig efterligning af oliemættet kalksten fra mange kilometer nede i jorden.
-Plastikinjektionssprøjter, en stor og en lille.
-Et skydelære til at måle kalkprøverne.
-En kalkprøve som ikke er mættet med olie og som kan bruges til at beregne kalkprøvens porøsitet... Køb adgang for at læse mere

Olieudvinding i den Danske Undergrund - Rapport i NG

[2]
Bedømmelser
 • 14-01-2015
  Super god opgave! Der var virkelig mange ting som jeg kunne bruge som inspiration til min egen opgave.
 • 08-11-2015
  PIHHPIHPIPHIHPIHPIPHHPHPHPHPPHIHHHPIPHIHIHPIHIHPHIHIPHII