Olie - Rapport om Oliereserver og Olieforbrug

 • STX 3.g
 • Naturgeografi B
 • 12
 • 8
 • 3035
 • PDF

Olie - Rapport om Oliereserver og Olieforbrug

Dette er en rapport om olie. Den kommer ind på Danmarks og verdens oliereserver og olieforbrug. Vi svarer på den nedestående tre spørgsmål om olie.

Indhold

1) Gør rede for begrebet oliereserver. Og hvor store er oliereserverne i de danske felter i Nordsøen og hvor længe rækker disse? Inddrag i denne sammenhæng begrebet R\P-ratio.
2) Hvor store er verdens og Danmarks oliereserver?
3) Hvilke problemstillinger lægger de globale forhold omkring oliereserver og olieforbrug op til?

Uddrag

Når man taler om olie og den tid, den rækker til, er det vigtigt at tage fat i reserve- og ressourcebegrebet. Olieressource er begrebet for den olie, som geologer i dag mener, der findes i undergrunden. Disse antagelser og skøn er naturligvis meget usikre, og det tal, man får, er ikke af den store betydning. Derimod er reservebegrebet en vigtig faktor når man taler om oliens 'levetid':

Når man siger oliereserver, er der tale om den oliemængde, det kan betale sig at indvinde i dag med de nuværende priser, og som vi rent faktisk kender placeringen af. Hvis olieprisen stiger fra 50$ pr. tønde til 100$ pr tønde, vil en del af den olie, der før ikke kunne betale sig at hente op, pludselig være værd at ind-vinde. Firmaerne medvirker altså til at fastsætte reservebegrebet, alt efter olieprisen på det givne tids-punkt. På denne måde ligger reservebegrebet altså ikke på en fast mængde eller et fast tal. Noget andet der kan ske er, at de ukendte olieforekomster, som geologer havde skønnet var til stede blive fundet.

Hvis disse er rentable for indvinding, kan de derfor også indgå i reservebegrebet. Reserverne kan også vokse, hvis man opfinder bedre tekniske udvindingsmetoder, og derfor kan udvinde en større procentdel fra et oliefelt. Omvendt kan et prisfald på råolien betyde at reserven bliver mindre, da man vil opgive at lave produktionsboringer i nogle felter, hvor det ikke længere kan betale sig.
Samlet kan man altså sige, at reservebegrebet aldrig ligger helt fast... Køb adgang for at læse mere

Olie - Rapport om Oliereserver og Olieforbrug

[6]
Bedømmelser
 • 11-06-2017
  Givet af 2.g'er på STX
  Virkelig god opgave - desværre mangler illustrationerne, hvilket må siges at være en væsentlig detalje...
 • 19-01-2016
  Givet af 2.g'er på STX
  meget god:) den giver en godt inspiration
 • 10-11-2013
  Givet af 2.g'er på STX
  good shit det her...
 • 12-09-2013
  meget fin opgave.. Den hjalp mig godt på vej