SRO om illegal indvandring

  • STX 2.g
  • SRO (Spansk A, Engelsk A)
  • 7
  • 11
  • 4403
  • PDF

SRO om illegal indvandring

SRO om illegal indvandring, skrevet med brug af fagene Engelsk A og Spansk A.

I min opgave vil jeg redegøre for omfanget og årsagerne til den illegale indvandring fra Latinamerika til USA. Udover dette vil jeg gennem analyse af udvalgte tekster vurdere hvordan den illegale indvandring påvirker det enkelte menneskes livssituation og levestandard.

Lærers kommentar

Kommentaren fra mine lærere var at jeg skulle analysere mere i dybden.

Indhold

Indledning
Redegørelse
Analyse af udvalgte tekster
Analyse af Ken Loach's film ”Bread and Roses”
Analyse af digtet ”Speak up, Chicano, Speak up” af Tino Villanueva
Sammenligning af ”Bread and Roses” og ”Speak up, Chicano, Speak up”
Analyse af artiklen ”Arizona en la línea de fuego”
Perspektivering af ”Arizona en la línea de fuego” til “Toil and Temptation”
Analyse af artiklen ”Jamás he visto un migrante flaco: el ranchero cazailegales”
Perspektivering af ”Jamás he visto un migrante flaco: el ranchero cazailegales” til “No speak English”
Sammenligning af ”Arizona en la línea de fuego” og ”Jamás he visto un migrante flaco: el ranchero cazailegales”
Sammenfatning og sammenligning af øvrige tekster
“Clandestino” – sang af Manu Chao og ”Migra” – sang af Carlos Santana
Santa Fe
Hvordan påvirker den illegale indvandring det enkelte menneskes livssituation
Konklusion

Uddrag

Indledning
Illegal indvandring er noget vi alle har hørt om, da det sker i stort omfang. Millionvis af bl.a. mexicanere flygter årligt over den mexicansk-amerikanske grænse, trods den farer der venter dem hvis de bliver opdaget og fanget. Størstedelen af dem gør det i desperation, da stort set alle lever i konstant pengenød. USA mener at dette er et problem da den store indvandring bringer stor ustabilitet med sig, bl.a. at befolkningstallet stiger eksplosivt. Man kan sige at det også er godt for USA da de illegale tit overtager de jobs amerikanerne ikke selv vil have, f.eks. som gadefejer. Igennem min opgave vil jeg redegøre for omfanget og årsagerne til den illegale indvandring fra Latinamerika til USA. Udover dette vil jeg gennem analyse af udvalgte tekster vurdere hvordan den illegale indvandring påvirker det enkelte menneskes livssituation og levestandard.

Redegørelse
For at redegøre for den illegale invandring, tror jeg det er vigtigt at forstå hvad en emmigrant egentlig er og hvorfor de vælger at emmigrere. Man kan betegne en emmigrant som en person der af forskellige årsager vælger at flytte, eller flygte til et andet land for at blive der permanent. Emmigranterne gør det som sagt af forskellige årsager; for få arbejdsmuligheder og derved for lidt penge til at de og deres familie kan overleve. Det har altså noget med normen for det land de lever i, i forhold til normen for det land de vil emmigrere til. Det kan f.eks. være normen for levestandard. Ofte kan emmigranterne ikke få opholdstilladelse, men vælger dog at rejse alligevel. De kaldes for illegale indvandrere.
Mange mennekser fra Latinamerikanske lande vælger at flygte til USA. Illegal indvandring fra ... Køb adgang for at læse mere

SRO om illegal indvandring

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.