SRO om mexicansk indvandring i USA og Tortilla Curtain | Spansk A Samf B

 • STX 2.g
 • SRO (Spansk A, Samfundsfag B)
 • 10
 • 10
 • 3645
 • PDF

SRO om mexicansk indvandring i USA og Tortilla Curtain | Spansk A Samf B

Studieretningsopgave (SRO) om den mexicanske indvandring i USA. Opgaven inddrager romanen "The Tortilla Curtain" og er skrevet i spansk A og samfundsfag B.

Problemformuleringen lød:
1. Forklar kort hvilke forhold, der ligger bag udvandringen fra Mexico til USA. Brug begreberne push-pull. Du skal inddrage tekster fra spansk- og engelskundervisningen som dokumentation.
2. Herefter ønskes en analyse og fortolkning af T. C. Boyles roman The Tortilla Curtain (1995) med særligt henblik på personkarakteristik, paralleller og modsætninger mellem de to par Delaney/Kyra og Cándido/América, samt romanens temaer. Sammenlign / perspektiver til spansksproget materiale fra undervisningen.

Lærers kommentar

Abstract = meget godt!

Indhold

Abstract side 0
Præsentation af problemformulering side 1
Indledning side 1
Besvarelse af det redegørende spørgsmål side 1
Besvarelse af det diskuterende, perspektiverende -
og analyserende spørgsmål side 2
Konklusion side 7
Litteraturliste side 8

Uddrag

I USA øges befolkningen bestående af mexicanere kraftigt. I opgaven vil mit udgangspunkt være mexicanere der immigrerer til USA. Jeg vil kigge nærmere på hvorfor mexicanerne vælger at tage chancen og krydse grænsen, og senere i opgaven tage et specifikt udgangspunkt i romanen ”Tortilla Curtain”. I opgaven er der ikke rettet særligt opmærksomhed på historien omkring Mexico og USA, og hvorfor landene står hvor de står i dag. Det afgrænser selvfølgelig min opgave på den måde, at der ikke bliver fremlagt en længere baggrundsviden om, hvordan forholdet fx var mellem de to lande for 100 år siden og dets udvikling. Min opgave tager derimod sit udgangspunkt, i historien, som den er nu... Køb adgang for at læse mere

SRO om mexicansk indvandring i USA og Tortilla Curtain | Spansk A Samf B

[2]
Bedømmelser
 • 02-06-2015
  ......................................................
 • 15-12-2011
  Givet af HF-elev på 2. år
  Tak for dette, det er rigtig godt skrevet din opgave!