Global Opvarmning | Rapport i Geografi C

  • HF 1. år
  • Geografi C
  • Ingen givet
  • 7
  • 2054
  • PDF

Global Opvarmning | Rapport i Geografi C

Geografi C - En rapport om globalisering og dens konsekvenser.

Lærers kommentar

Yderst imponerede opgave, som ligger til over middel.

Elevens kommentar

Afsnittet om drivhuseffekten burde uddybes mere, eller konkluderes bedre. Desuden er der få stavefejl.

Indhold

 Indholdsfortegnelse og litteraturliste Side 2

 Indledning Side 3

 Drivhuseffekten og global opvarmning Side 3
- herunder bilag 1 + 2 Side 8 + 9

 Konsekvenser forårsaget af den globale opvarmning Side 4

 Konklusion Side 7

Uddrag

Indledning :
Global opvarmningen er et emne der debatteres verden over, uden at nogen endnu har fundet en løsning på problemet. Ordet betyder som det indikerer, at jorden opvarmes. Paradoksalt nok, kan man sige, at den globale opvarmning er menneskeskabt da industrialiseringen har skabt et behov for energi- ethvert produkt vi menneske bruger der har en kontakt, er i bund og grund årsagen til den globale opvarmning, pga. drivhusgasudslippet. Op til 90 % af den energi vi mennesker bruger, stammer fra fossile brændstoffer (kul, olie og naturgas) og det er netop ved afbrænding af dette gamle organiske materiale at CO₂ fremkommer. Praktisk talt fremkommer CO₂ ved afbrænding af alt organisk materiale, herunder også nyt organisk materiale som findes i naturen. CO₂ er den vigtigste menneskeskabte drivhusgas dog indgår den også i naturens kulstofkredsløb som en forudsætning for plantevækst. Som en anden drivhusgas har vi vanddamp, som mennesket kun indirekte påvirker. Drivhusgasserne CFC, methan, lattergas og ozon kommer primært fra industri- eller landbrugsproduktionen. Problemet ved disse drivhusgasser, som pga. mennesket får en større koncentration er, at de danner en form for kapsel i atmosfæren. Denne kapsel gør, at solens stråler har svært ved, at slippe ud af atmosfæren når de få først er kommet ind. Det betyder alt i alt, at temperaturen verden over stiger. I denne rapport vil vi kigge nærmere på hvad der sker hvis jorden opvarmes hhv. 1, 2, 3 og 4 grader... Køb adgang for at læse mere

Global Opvarmning | Rapport i Geografi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.