Albedo-effekten | Rapport | Naturgeografi C

  • STX 2.g
  • Naturgeografi C
  • 10
  • 10
  • 2069
  • PDF

Albedo-effekten | Rapport | Naturgeografi C

Rapport, skrevet i Naturgeografi C om Albedo-effekten og som indeholder et teoriafsnit, hvor der redegøres for Albedo, insolation(solindstråling), absorption og global opvarmning. Desuden indeholder rapporten et forsøg med formålet at observere og måle, hvordan forskellige farver absorberer lysenergi.

Indhold

Indledning 1
Teori 2
Albedo 2
Insolation 4
Absorption 5
Global opvarmning 7
Formål og teori 8
Materialer og metoder 8
Fremgangsmåde 8
Materialer 8
Resultater 9
Databehandling 9
Diskussion 10
Konklusion 11

Uddrag

Indledning
Når solens stråler rammer et materiale, så absorberes en del af strålingen og omsættes til varme. Det er en af grundene asfalt bliver ulideligt at gå på med bare tæer om sommeren, og sandet på en strand bliver varmere og varmere som dagen går.

Men ikke alle materialer og farver er lige gode til at absorbere solens stråler, og hensigten med dette forsøg har været, at observere, hvordan forskellige materialer/farver opvarmes af solen. For forskellige materialers evne til at absorbere eller reflektere solens stråler, har faktisk stor betydning for Jordens klima og den globale opvarmning.

Når man f.eks. fælder en hel skov, så ændrer man jordoverfladens absorptions- og reflektionsevner. Det samme sker, når isen på polerne smelter, og disse ændringerne kan både være med til at bekæmpe samt forværre den globale opvarmning.

Teori
Albedo
For at forstå et objekts refleksionsevne, skal man kigge på begrebet albedo. Albedo er et begreb, som bruges til at beskrive, hvor godt et materiale er til at reflektere eller absorbere solens stråler. F.eks. har nyfalden sne en albedo på op mod 90%, mens kul har en albedo på kun 4%.
For at forstå, hvorfor det forholder sig sådan, må man forstå, hvad albedo er... Køb adgang for at læse mere

Albedo-effekten | Rapport | Naturgeografi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.