Besvarelse af spørgsmål om klimaforskning | Naturgeografi C

  • STX 2.g
  • Naturgeografi C
  • 12
  • 7
  • 2054
  • PDF

Besvarelse af spørgsmål om klimaforskning | Naturgeografi C

Følgende spørgsmål er opstillet af vores naturgeografilærer på baggrund af et forløb om Klima og klimaændringer. De beskriver kort global opvarmning og konsekvenserne af dette. Derudover indeholder opgaven en redegørelse for, hvordan man kan benytte iskerner fra fortidens klima til at beskrive klimaet i fremtiden. Besvarelsen af del B er skrevet på baggrund af et foredrag på Center for Is og Klima i København.

Lærers kommentar

En rigtig god opgave. Du har meget god oversigt over emnet, og benytter et godt, præcist naturvidenskabelig sprog, med udstrakt brug af fagbegreber.

Indhold

Del A:
Gør rede for årsagen til den globale opvarmning og de sandsynlige konsekvenser. Gør noget ud af at beskrive hvordan forskellige dele af Jorden er rammet på forskellige måder, både i forhold til opvarmning og i forhold til de følgende konsekvenser. Forklar kort hvorfor der er forskelle. Brug figurer til at illustrere og forklare.

Del B:
Klimaforskning med fokus på iskerner:
Hvordan benytter man iskerner til at få information om fortidens klima? Hvorfor er viden om fortidens klima vigtigt i forhold til at vide noget om hvordan klimaet bliver i fremtiden?

Uddrag

Del A:
Når man snakker om årsagerne til den globale opvarmning er der mange faktorer der spiller ind. Man kan se på det fra to vinkler, der er den menneskeskabte drivhuseffekt og så er der de naturlige klimaændringer. Blandt de naturlige klimaændringer, er der specielt 4 fænomener som man tror kan have en indflydelse på ændringen i vores klima. For det første ser man på solens indstråling på jorden. Alt liv på jorden afhænger af solen, og en variation i den indstråling kunne være en oplagt forklaring på klimaændringerne. Indstrålingen varierer dog kun med få promille, og man mener derfor ikke at det kan forklare klimaforandringerne...

Del B:
For at kunne forstå hvordan klimaet har ændret sig, bliver vi nødt til at have viden om fortidens klima. Ved at se på iskerner fra flere hundrede år tilbage i tiden, kan man finde ud af hvordan klimaet har været tidligere. På Grønland og Arktis' iskapper kommer temperaturen aldring under frysepunktet på 0°. Dette betyder at når der hvert år bliver tilført ny sne, danner det et nyt lag i iskappen. Den nye sne presser det underliggende sne sammen. I løbet af mange hundrede år, bliver lagene presset så meget sammen at det ikke kan blive tyndere. Når der så bliver tilført ydermere sne, begynder iskappen af “flyde” ud mod isranden (ablationszonen), som man kan se på... Køb adgang for at læse mere

Besvarelse af spørgsmål om klimaforskning | Naturgeografi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.