Densitet - Rapport i fysik - Bestemmelse af densitet

  • STX 1.g
  • Fysik B
  • 12
  • 9
  • 1205
  • PDF

Densitet - Rapport i fysik - Bestemmelse af densitet

Rapport over forsøg der bestemmer forskellige densitet for forskellige materialer. Densiteterne der blev bestemt var bl.a. vand, glycerin, sprit (ethanol), messing, jern m.fl.

Lærers kommentar

God og gennemført rapport. I teoriafsnittet, kunne have været forklaret hvorledes rumfanget udregnes af de geometriske figurer (kuglen og cylinderen). De problemer du nævner i "Fejlkilder" er korrekte og det er godt set, men strengt set er der tale om usikkerheder og ikke fejlkilder.
Ellers er rapporten fint gennemarbejdet og mere kunne ikke forlanges.

Indhold

Indhold
Formål 2
Apparatur 2
Teori 2
Fremgangsmåde 3
Forsøgsresultater 4
Beregninger 6
Fejlkilder 8
Konklusion 8

Uddrag

Et stofs densitet fortæller hvor meget 1 cm3 eller 1 mL af stoffet vejer. Et andet ord for densitet er massefylde. Densiteten angives generelt i g/cm3. Symbolet for densitet er det græske bogstav rho, ρ. Man kan finde et stofs densitet, hvis man kender stoffets masse og volumen, ud fra denne formel:

p = m / V

Hvis man så for eksempel kender stoffets masse og densitet kan man finde volumen ved at omskrive formlen til

V = m / p

Ligeledes hvis man kender volumen og densiteten kan man finde massen:

m = V * p... Køb adgang for at læse mere

Densitet - Rapport i fysik - Bestemmelse af densitet

[1]
Bedømmelser
  • 21-04-2014
    Rigtig god og brugbar opgave.