Densitet (massefylde): Sten, aluminium og vand

  • STX 1.g
  • Fysik C
  • 10
  • 4
  • 675
  • PDF

Rapport: Densitet (massefylde): Sten, aluminium og vand

Formål:
Formålet med øvelsen er at bestemme densiteten af et lod (som vi identificerede som aluminium), en sten og af vand.

Studienets kommentar

Okay rapport. Man bør skelne mellem fejlkilder og usikkerheder.

Indhold

Formål
Teori
Apparatur
Fremgangsmåde
Måleresultater
Databehandling
Konklusion

Uddrag

Fremgangsmåde:
Densiteten af lod:
Først vejede vi loddet på en vægt og noterede massen m i skema 1. Derefter målte loddets højde h og diameter d med en skydelærer. Efter dette udregnede vi rumfanget ud fra de målinger vi havde V. På denne måde fandt vi frem til rho – densiteten.

Densiteten af en sten:
Først vejede vi stenen på en vægt og noterede massen m i skema 2. Derefter fandt vi et måleglas, der var stort nok til den kunne rumme stenen, og så hældte vi vand i glasset. Aflæste rumfanget af vand Vvand. Derefter puttede vi stenen ned i glasset og aflæste det nye rumfang, Vsten+vand.

Densiteten af vand:
Først vejede vi det tomme og tørre måleglas. Dets masse betegnes m0. Derefter hældte vi ca. 10 mL vand i måleglasset. Derefter vejede vi måleglasset med vand og resultatet indførte vi i skema 3. Der næst hældte vi yderligere 10 mL i måleglasset, som vi vejede og rumfanget V blev aflæst. Sådan fortsatte vi, indtil vi havde foretaget 9 målinger... Køb adgang for at læse mere

Densitet (massefylde): Sten, aluminium og vand

[1]
Bedømmelser
  • 30-09-2014
    ...........................................