Fysik A STX - 17. maj 2023

Her kan du læse Studienets besvarelse af opgaverne, som blev brugt i eksamenssættet i Fysik A på STX 17. maj 2023. Eksamenssættet bestod af 7 opgaver med i alt 15 spørgsmål. 

Eksamenskode: 1stx231-FYS/A-17052023

Du ser her uddrag fra besvarelsen af opgave 6 b om flydende havvindmøller:

Det oplyses, at vindmøllen i roligt vejr flyder stabilt på havet. Vi kan dermed antage, at vindmøllen i roligt vejr ligger stille (i hvert fald vertikalt). I roligt vejr vil den resulterende kraft, ifølge Newtons 1. lov, således være lig 0. Den resulterende kraft er lig med summen af enkeltkræfterne, og dermed må summen af enkeltkræfterne, i roligt vejr, være lig 0. Vi antager, at enkeltkræfterne kan beskrives ved tyngdekraften, som virker nedad, og opdriften, som virker opad. I roligt vejr vil størrelsen af opdriftskraften være lig med størrelsen af tyngdekraften. Det vil sige:

I første halvdel af dette spørgsmål stikker vindmøllen dog 1,2 m lavere ned under havoverfladen. Systemet er altså blevet bragt ud af ligevægt, og derfor har vindmøllen nu en opadgående acceleration på 0,15 m/s2, og derfor er den resulterende kraft ikke længere lig med 0. Opdriftskraften er nu ekstra stærk og dermed større end tyngdekraften:

Den ekstra opdriftskraft beskriver vi som denne differens:

Vi kan finde den ekstra opdriftskraft ved hjælp af denne udgave af Arkimedes' lov om opdrift:

Da de eneste enkeltkræfter er opdrift og tyngdekraft, er den ekstra opdriftskraft også lig med dene resulterende kraft:

Newtons 2. lov giver os følgende udtryk for den resulterende kraft:

Vi sætter de to udtryk lig hinanden:

Vi isolerer m:

ρ angiver densiteten af havvandet. Densiteten af havvand kan variere ret meget, men hvis vi antager, at temperaturen ved havoverfladen er 10 ℃ (meget normalt), og at saliniteten af havvandet er 35 g/kg (meget normalt), så angiver Databogen følgende densitet:

V angiver det volumen, der fortrænges ..

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Fysik A STX - 17. maj 2023

[1]
Bedømmelser
  • 22-04-2024
    Givet af 3.g'er på STX