Densitet for træ - rapport

  • STX 1.g
  • Fysik C
  • Godkendt
  • 10
  • 1196
  • PDF

Densitet for træ - rapport

Formålet med forsøget er at bestemme sprits densitet, og på andre forskellige lod lavet af messing, aluminium, træ og bly (Pb).

Dette er en en fysikrapport om bestemmelse af densitet for væske og fast stof ud fra sammenhængen mellem masse, volumen og densitet.

Studienets kommentar

Rapporten burde have specificeret, at formlen for volumen kun gælder for cylinderformede genstande. Herudover er afsnittet om fejlkilder mangelfuldt, og man bør skelne mellem usikkerheder og fejlkilder.

Indhold

Formål
Teori
Anvendte formler
Udførelse
Apparatur
Opstilling
Databehandling
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Udførelse:

Del 1)
Det vi startede med at gøre var, at vi vejede et tomt måleglas. Det vejede 91,5 gram. Så hældte vi 100 ml. sprit i måleglasset. Derefter vejede vi måleglasset igen, og det vejede 171,4. Derefter hældte vi noget sprit ud, så der kun var 89 ml. sprit, og det vejede 162,7 gram. Dette gentog vi otte gange, altså hvor vi hældte noget af spritten ud, og derefter vejede det.

Del 2)
Først fandt vi diameteren på messingloddet ved at bruge en skydelære. Derefter vejede vi messingloddet. Til sidst fandt vi højden ved at bruge skydelæren igen. Vi fandt derefter rumfanget, densiteten og afvigelsen. Dette forsøg gentog vi med aluminium, træ og bly (Pb)... Køb adgang for at læse mere

Densitet for træ - rapport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.