Fedt i chips | Rapport

 • STX 2.g
 • Kemi C
 • 12
 • 6
 • 1286
 • PDF

Fedt i chips | Rapport

Vi beskriver forsøget "Fedt i Chips".

Rapporten bestemmer fedtindholdet i en pakke chips ved først at ekstrahere fedtet fra chipsene via heptan og derefter destillere heptanen fra.

Formål:
At bestemme fedtindholdet i chips.

Lærers kommentar

Lærers rettelser er i dokumentet.
Rigtig flot og gennemarbejdet rapport. Husk at vurdere fejlkildernes betydning for resultatet.

Indhold

Formål
Problemstilling
Teori
Hypotese
Apparatur og kemikalier
Fremgangsmåde
Resultater
Beregninger
Databehandling
Fejlkilder
Diskussion
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

- Fremgangsmåde:
Ca. 100 g. chips blev knust i en morter med en pistel, derefter skulle vi tage ca. 10 g. chips. Vi tog 10,11 g.
- Under udsugning helte vi 50 mL heptan op i måleglasset, hvorefter vi tilføre de 10,11 g. chips
- Vi rørte blandingen sammen med en spatel.
- Vi fandt kolben frem og anbragte et par pimpsten i destillationskolben, herefter vejede vi kolben med korkring og pimpsten. Det vejede sammen 105,42 g.
- Vi holdte chips massen tilbage med en spatel mens, at vi hældte massen ned i destillationskolben, hvor der var puttet en tragt og noget glasuld i til filtrering. Lidt af chips massen røg desværre ned i.
Vi gentog processen, hvor vi igen hældte 40 mL heptan ned til chipsmassen.
- Vi gjorde destillationsopsætningen klar. Derefter blev der tændt for varmekappen og kølevandet.
- Temperaturen holdes konstant. Den var her 90 C. Da temperaturen begyndte at stige, afbrød vi opvarmningen.
- Vi vejer destillationskolben med korkring, fedt og pimpsten til 108,39 g... Køb adgang for at læse mere

Fedt i chips | Rapport

[4]
Bedømmelser
 • 16-05-2014
  God hjælp til at udføre eksperimentet om at bedømme fedt i forskellige tørstoffer.
 • 10-09-2014
  god inspiration!!!!!
 • 02-05-2016
  Givet af HF-elev på 1. år
  Rigtig god opgave fordi den er konkret og forstående for en som slet ikke har fattet en skid da man lavede øvelsen ;)
 • 28-02-2014
  God opgave, hjalp rigtig meget.