Brancheanalyse Chips / Snacks

  • HHX 3. år
  • Afsætning A
  • 10
  • 2
  • 358
  • PDF

Brancheanalyse Chips / Snacks

Brancheanalyse af det danske marked for snaks/chips

Opgaven er skrevet i 2011.

Indhold

Konkurrenceform
Konkurrencemæssigposition
Branchens vækst
Konkurrenceparametre
Konkurrencesituation blandt nuværende udbydere:
Truslen fra potentielle indtrædere
Forhandlingsstyrken overfor købere (mellemhandlere)
Truslen fra substituerende produkter
Forhandlingsstyrken overfor leverandører

Uddrag

Konkurrencesituation blandt nuværende udbydere:

Konkurrenceform

 Differentieret delvist monopol
o 1 stor og mange små
o Heterogent marked, idet vi opfatter alternativerne som værende forskellige.
 På det heterogene marked konkurrerer man på brand og kvalitet, markedsføring

Konkurrencemæssigposition: Kims:
Estralla og Pringles:
Øvrige (handlesmærker, discount) Specielle mærker (luksuriøse chips)

Branchens vækst: Der har været fald, salget har været stagnerende. Sundhedsbevidstheden er blevet højere og det er derfor væksten er nedadgående.
Konkurrenceparametre: Hvad konkurrerer de forskellige produkter på - Markedsføring, produktkvalitet (smagsmæssige), distribution, emballagen... Køb adgang for at læse mere

Brancheanalyse Chips / Snacks

[1]
Bedømmelser
  • 12-06-2013
    Meget ok.....................