Synopsis til AT om eutanasi

  • STX 2.g
  • AT (Biologi A, Religion B)
  • Ingen givet
  • 4
  • 1030
  • Word2007

Synopsis til AT om eutanasi

AT synopsis i fagene Biologi A og Religion B om eutanasi, med følgende problemformulering og problemstillinger:

Problemformulering

Hvilke bioetiske kriterier skal være opfyldt, før eutanasi kan tillades?

Problemstillinger:

• Hvad er eutanasi, og i hvilke situationer bliver det taget i brug?
• Hvilke argumenter er der for og imod eutanasi?
• Hvad siger loven om eutanasi?
• Hvornår er det acceptabelt, at man ønsker at få aktiv dødshjælp?
• Skal de pårørende have indflydelse på lægens beslutning om en eventuel brug af eutanasi?

Indhold

Problemformulering
Problemstillinger
Metode
Delkonklusioner
Konklusion
Perspektiverende spørgsmål:
Litteraturliste

Uddrag

Delkonklusioner:
- Eutanasi består i, at en læge tager livet af en svært lidende og evt. døende patient der selv anmoder om det. Det etiske råd har i 2003 taget stilling til aktiv dødshjælp.
Der er forskellige opfattelser af, hvilken tilstand patienten skal være i, hvad angår eutanasi.


Ofte anser de fleste det for en betingelse, at patienten har en sygdom hvor der ikke er mulighed for helbredelse og hvor lidelsen ikke kan fjernes effektivt, men det har også været diskuteret, om patienten skulle være døende, for at kunne modtage aktiv dødshjælp. Et andet spørgsmål er, om både psykisk og fysisk lidende skal kunne komme i betragtning.
- Rådet fraråder en lovgivning af eutanasi og nogle af de argumenter de kom med, tager udgangspunkt i etiske principper.
Rådet mener for eksempel at menneskelivets ukrænkelighed er en etisk standard, som taler imod en ... Køb adgang for at læse mere

Synopsis til AT om eutanasi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.