AT synopsis om eskatologi og Johannes' Åbenbaring

  • STX 3.g
  • AT (Religion C, Fysik A)
  • Ingen givet
  • 4
  • 1260
  • PDF

AT synopsis om eskatologi og Johannes' Åbenbaring

AT synopsis i Fysik A og Religion C om eskatologi og Johannes' Åbenbaring

Problemformulering
Med udgangspunkt i Johannes' Åbenbaring ønskes en vurdering af den religiøse dommedagsforudsigelses betydning, med et særligt fokus på naturvidenskabens rolle for denne. Herunder ønskes en diskussion af de væsentligste forskelle mellem en naturvidenskabelig og religiøs dommedagsforudsigelse.

Væsentlige problemstillinger
1) Hvordan skal Johannes' Åbenbaring fortolkes?
Der er flere mulige metodiske tilgange til Åbenbaringsbogen (fork. Åb):
Den kirkehistoriske: Åb fortolkes som en forudsigelse af udviklingen inden for den kristne kirke fra aposteltiden til tidernes ende.
Den eskatologiske: Åb fortolkes som en nøjagtig beskrivelse af de sidste tider.
Den tidshistoriske: Åb betragtes som en menneskeskabt kilde (ikke guddommelig) og fortolkes ud fra den historiske kontekst. Fortolkningen er historisk-kritisk.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Væsentlige problemstillinger
Delkonklusion
Indledning
Problemformulering
Væsentlige problemstillinger

Uddrag

Delkonklusion
Åb er skrevet i en stil og med et symbolsprog hentet fra jødernes apokalypser i det gamle testamente. Dels fordi det var den mest naturlige måde at skrive om de sidste tider på, og dels for at ”kode” teksten for romerne. Åb er først og fremmest en reaktion mod den forfølgelse som de kristne menigheder, specielt i Lilleasien, oplevede og skal ses som en trøst og en opfordring til at forblive stærk i troen.
2) Hvilken forståelse har kristne overordnet set haft af Johannes' Åbenbaring gennem historien?
For at vurdere betydningen af Åb, må vi vide hvilken måde den er tolket og forstået på igennem historien. Derfor undersøges et repræsentativt udvalg af sekundærlitteratur.

Delkonklusion
Den kirkehistoriske tolkning har været den gængse helt indtil de sidste par århundrede. Især identifikationer af antikrist med en nulevende personer har været populært. Luther og Grundtvig har ... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om eskatologi og Johannes' Åbenbaring

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.