Dramaundervisning | Portfolio | Dramatik C

  • STX 1.g
  • Dramatik C
  • Ingen givet
  • 15
  • 3108
  • PDF

Noter: Dramaundervisning | Portfolio | Dramatik C

Portfolie med gennemgang af dramaundervisningen fra et skoleår. Opgaven er i noteform.

Indhold

Indhold
Indledning 4
Mine forventninger til dramaundervisning: 4
Tidligere erfaringer: 4
Introforløb 4
Gennemgang af teaterhistorien 5
Det græske drama 5
Den græske scene: 5
Commedia dell'árte 6
Holbergs teater 7
Det klassicistiske teater 8
Shakespeares tragedie: 9
Det naturalistiske teater 9
Stanislavskij 9
Kjeld Abell 10
Det episke teater 10
Berthold Brecht 11
Det absurde teater 11
Moderne absurd teater: 12
Performance teater 12
90'ernes teater i Danmark 12
Masken: udstilling 13
Musical 13
Skolens musical / Urintown 13
Teaterteknik 14
Blikket: 14
Stemmen: 14
Pausen: 15
Scenografi og forskellige scenetyper: 15
De forskellige scenetyper vi har gennemgået gennem året: 15
Spænding: 16
Evaluering af hele året / Konklusion 16
Kildehenvisninger 16

Uddrag

Indledning
Mine forventninger til dramaundervisning:
Jeg forventer, at undervisning bliver seriøs og at der bliver fokuseret på hver enkelt elevs udfoldelser inden for faget. Jeg forventer, at lære fagudtryk og begreber inde for dramatik. Derudover forventer jeg, at udvikle mig personligt og forbedre mig i løbet af året. Jeg ser frem til, at lære om teaters historie gennem tiden og leve mig ind i de roller vi får tildelt.
Sidst men ikke mindst glæder jeg mig til at se hvordan jeg kan bruge alt dette senere i livet og i sammenhæng med andre fag.

Tidligere erfaringer:
Jeg har aldrig modtaget dramaundervisning før, dog har jeg på min folkeskole deltaget i vores musical i biroller. Jeg har ingen baggrundsviden inde for faget og er derfor spændt på at lærer en masse nye ting inde for faget dramatik.

Introforløb
I vores introforløb startede vi med navneleg for, at lærer hinanden bedre at kende. Derefter fik vi et kort digt af Brecht ”Forræderiet” som vi skulle improvisere og læse højt for resten af klassen. Vi arbejde med kropssprog, blik, tale/formidling, selvstændighed, åbenlighed, ansvarlighed og pauser, som vil blive beskrevet senere i dette portfolio. De følgende moduler arbejde vi med improvisationer ud fra replikker fra ”Kisten”. Vi arbejdede med dilemmateater, hvor vi var delt op i dommerpaneler og skuespiller. Vi blev stillet overfor et dilemma og skulle traffes en beslutning, altså løse dilemmaet.

Vi besøgte udstillingen ”Masken” på Ny Carlsberg Glyptoteket, jeg vil gå mere i dybden med denne udstilling senere i portfoliet.

Gennemgang af teaterhistorien
Hver tidsperiode har skabt sin specielle dramatype, en speciel genre, som er præget af tidens ideer, tilværelsesopfattelse og miljø, skabt i en form, der passer til indholdet... Køb adgang for at læse mere

Dramaundervisning | Portfolio | Dramatik C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.