Drama Portfolio: Teaterhistorie og skuespilteknik

  • STX 1.g
  • Dramatik C
  • Ingen givet
  • 19
  • 4812
  • PDF

Drama Portfolio: Teaterhistorie og skuespilteknik

Gennemgang af 3 forløb i Dramatik C:

Det første forløb var introforløbet til drama kaldet "teatermagerens arbejdskasse" - her gennemgås kropssprog, betydning af status og improvisation.

Andet forløbet kaldet teaterhistorie har fokus på Commedia del Arte.

Tredje forløb kaldet skuespilteknik har fokus på Stanislavskij og Brecht.

Studienets kommentar

Bemærk, at billedeksempler på kropssprog mv. er fjernet fra opgaven af hensyn til copyright.

Indhold

FORLØB 1:
• Spænding 3
• Jens Arentzen om spænding 3
• De 3 konfliktakser 3
• Opvarmningsøvelser 4
• Kropssprog 4
• Åbent eller lukket kropssprog? 5
• Udtryksniveau 5
• Statusprincippet 5
• Høj og lav status 6
• Anvendelse af status 6
• Vippeprincippetx .6
• Improvisation 7
• RUM-FIGUR-FORLØB .7
• Spillestil 7

Forløb 2:
• Historiske forudsætninger 8
• Scenografi 8
• Spillestil og form .8
• Scenarier 8
• De 3 lazzi's 9
• Persongalleriet .9
• Hierarkiet 11

Forløb 3:
• Konstatin Stanislavskij 11
• Stanislavkijs system 12
• Naturalisme 12
• Dramaerne 13
• Kostumer og sminke 13
• Scenen 13
• Stanislavskij og naturalisme 14
• Bertolt Brecht .14
• Det episke teater .14
• Brechts skuespilteknik 14
• Dogville 15

Forestillingsanalyser:
• Hedda Gabler 16
• Bo bedre .17

Uddrag

Hvad er drama?

Drama og den teatertradition vi kender i den vestlige verden, stammer helt tilbage fra oldtidens Grækenland. Det er altså en kunstform, der er over 2500 år gammel. Oprindeligt var drama brugt som en festceremoni for guden Dionysus, hvor alle spiste, sang og optrådte. Der var altså ikke noget publikum, gæsterne optrådte sammen og for hinanden. Ordet ”drama” stammer fra græsk og betyder at ”handle” eller ”gøre”. Det betyder i praksis, at skuespillerne gør noget, som publikummet reagerer på. Derved opstås spænding, som er det centrale i et dramastykke.

Improvisation:
Improvisation handler om at gå ind i et ikke-planlagt stykke med et åbent sind. Man skal altså huske, at ”spille bolden videre” så stykket ikke slutter. Hvis man ikke spiller bolden videre, dør spillet rigtig hurtigt, fordi der ikke er noget at arbejde videre på.

Eksempel på improøvelse:
Alle står i en rundkreds. En person udvælges og træder ind i midten af cirklen med en tilfældig genstand. Ingen ved, hvad genstanden er undtagen personen inde i rundkredsen. Personen inde i rundkredsen skal improvisere noget ud fra, hvad genstanden forestiller. Personen fryser og en ny kommer ind i billedet. Den nye må selv bestemme, hvad genstanden nu er blevet, og der skal spilles efter det. Personerne fryser igen og den første person går ud, mens en ny kommer ind. Og sådan fortsætter det til alle har været igennem, eller til man ikke gider mere.

Igennem denne øvelse forstår man vigtigheden af at spille bolden videre, da det er meget svært at spille med en, der ikke gør det.

Forløb 2: Teaterhistorie I
- Commedia del Arte

Historiske forudsætninger
Commedia del Arte opstod i begyndelsen af 1500-tallet i Italien under renæssancen. Da kirken havde utrolig meget magt og indflydelse på teatret den gang, betød det, at det foregik på latin. Stykkerne blev spillet af adelen for adelen, men de manglede nogen til at spille de folkelige roller. Det var der, hofnarren trådte ind. Hofnarren havde allerede et omfattende ansvar ved hoffet og var derfor meget dannet og havde musikalske evner, men udover det havde han også viden om den borgerlige opvækst og kunne derfor identificere sig med rollerne. Derfor var hofnarren den perfekte kandidat til rollen.
Trupperne rejste fra by til by, hvor de optrådte med kærrer, som de brugte til transport og som opholdssted. Trupperne bestod af hofnarrene, som var blevet professionelle skuespillere, og deres medhjælpere. Medhjælperne var cirkusartister, linedansere og gøglere – men i starten var det dog kun mænd. Men da erhvervet var meget lavt rangeret, fik prostituerede hurtigt chancen for at tilslutte sig ... Køb adgang for at læse mere

Drama Portfolio: Teaterhistorie og skuespilteknik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.