SOP om Den Russiske Økonomi og Carlsberg i IØ og Afsætning

 • HHX 3. år
 • SRP (Afsætning A, International Økonomi A, SOP)
 • 10
 • 21
 • 6815
 • PDF

SOP om Den Russiske Økonomi og Carlsberg i IØ og Afsætning

SOP om Den Russiske Økonomi og Carlsbergs position på det russiske marked - Opgaven er skrevet i International Økonomi A og Afsætning A.

I opgaven giver jeg bl.a. en redegørelse for Ruslands økonomi, samt en analyse af virksomheden Carlsbergs position på det russiske marked, og disse elementer leder ud i en vurdering af sammenhængen mellem den russiske økonomiske situation og Carlsbergs parameteranvendelse.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning 3
1.1 Introduktion 3
1.2 Problemformulering 3
1.3 Disposition 3
2. Redegørelse for den økonomiske situation i Rusland. 4
2.1 Ruslands situation lige nu. Vækst / Valuta 4
2.2 Olie 4
2.3 Russiske Banker 5
2.4 Økonomisk Politik 6
2.5 Arbejdsløshed 7
2.6 Inflation 8
2.7 Kort om Rusland i fremtiden – opsamling 9
3. Analyse af Carlsbergs position på det russiske marked. 9
3.1 Grundlæggelsen af Carlsberg Bryggerierne. 9
3.2 Carlsberg i fremgang 10
3.3 Carlsberg som Russisk Markedsleder 10
3.3.1 Udvidelse af totalmarkedet 11
3.3.2 Forsvare den nuværende markedsandel 12
3.3.3 Udvidelse af markedsandelen 12
3.4 SWOT analyse af virksomheden BBH (Carlsberg). 13
3.4.1 Stærke sider 14
3.4.2 Svage sider 14
3.4.2 Muligheder 15
3.4.2 Trusler 15
4. Vurdering af hvilke konsekvenser den økonomiske udvikling i Rusland har Carlsbergs parameteranvendelse 16
4.1 Produkt 17
4.2 Pris 18
4.3 Promotion 19
4.4 Distribution 20
5. Konklusion 21
6. Kildeangivelse 23

Uddrag

"1. Indledning

1.1 Introduktion
Mit studieretningsprojekt handler om den russiske økonomi og Carlsbergs position i Rusland. Jeg har valgt at bruge fagene: Afsætning A og International Økonomi A som bifag.

Grunden til at jeg valgte disse fag er, at jeg synes det er en spænende kombination i forhold til mit studieretningsprojekt om Carlsberg. Jeg valgte at skrive om Carlsberg og udviklingen i Ruslands økonomi, da jeg synes, det er en meget interessant udvikling på det russiske marked i øjeblikket. Det er også interessant, hvordan den russiske regering prøver at favorisere sin egen spiritusproduktion ved at lave love, som gør det svært for udenlandske øl producenter.

1.2 Problemformulering
Problemformuleringen for mit studieretningsprojekt om den russiske økonomi og Carlsbergs position i Rusland er:
1. Redegør for den økonomiske situation i Rusland
2. Analyser Carlsbergs position på det russiske marked
3. Vurder hvilke konsekvenser den økonomiske udvikling i Rusland har for Carlsbergs parameteranvendelse.

1.3 Disposition
Min opgave vil starte med, at jeg redegør for, hvordan den russiske økonomi har det i øjeblikket på forskellige områder. Derefter vil jeg komme ind på, hvordan den kan til komme til at se ud i fremtiden. Herefter vil jeg forklare, hvordan Carlsberg er blevet markedsleder, og hvad de kan gøre for at beholde deres position på markedet, som grundlag for en analyse af Carlsberg position på det russiske marked. Her vil jeg vurdere trusler og muligheder med en SWOT-analyse.

Afslutningsvis vil jeg, på baggrund af redegørelsen og analysen fra de første spørgsmål, vurdere hvilke konsekvenser udviklingen i den russiske økonomi har fået for Carlsbergs parameteranvendelse på det russiske marked – det vil sige, på hvilke områder Carlsberg kan ændre deres parameteranvendelse, så det ville passe bedre til udviklingen i Rusland."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Den Russiske Økonomi og Carlsberg i IØ og Afsætning

[9]
Bedømmelser
 • 30-01-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Umiddelbart virker den rigtig god ! Der er mange detaljer og det man vel godt kan kalde guldkorn. Glæder mig til at kigge nærmere på den!
 • 15-01-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  ok opgave, synes bare den international økonomiske del er lidt for redegørende
 • 12-11-2012
  God opgave med god inspiration :-)
 • 05-11-2012
  ikke super god - men inspiration kan den bruges som.