SOP om Finanskrisen i Danmark i IØ og Historie

SOP om Finanskrisen i Danmark i IØ og Historie

SOP som omhandler den finansielle krises udvikling i USA og dernæst i Danmark. I redegørelsen indgår blandt en undersøgelse af udviklingen i USA og Danmark, subprimelånene, et kig på hvornår det blev alvorligt i USA og DK, samt en overvejelse om grunde og konsekvenser.

I analysen kigger jeg på den danske regerings økonomiske tiltag for at modvirke recessionen, og de forskellige bankpakker.

Slutteligt giver jeg en vurdering af resultaterne af de økonomiske tiltag som regeringen har sat i værk for at afbøde finanskrisens konsekvenser og hvorvidt de har hjulpet, og om man eventuelt ikke skulle have gjort som Island. Jeg har set med kritiske øjne på vurderingsdelen, da der findes delte meninger om de økonomiske tiltag har hjulpet.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

2.0 - Indledning til rapporten 2
3.0 – Indledning til den finansielle krises udbredelse i USA og Danmark 3
3.1 Den finansielle krises udbredelse i USA og Danmark. 3
3.2 Subprimelånene 3
3.3 Finansieringen af huslånene 4
3.4 Hvornår kom de første tegn? 4
3.5 På kort tid faldt korthuset og finanskrisens udvikling tog fat i USA 4
3.6 Hvordan gik det til i Danmark? 5
3.7 Opsummering 6
4.0 – Indledning til afsnittet om bankpakkerne 6
4.1 Bankpakke 1 – Lov om finansiel stabilitet 6
4.2 Bankpakke 2 – Lov om Statsligt Kapitalindskud til kreditinstitutter - Kreditpakken 7
4.3 Bankpakke 3 8
4.4 Bankpakke 4 8
4.5 Bankpakke 5 – Nationalbankens uventede ”bankpakke” 10
5.0 - Gennemgående vurdering af de økonomiske tiltag 11
5.1 - Vurdering 11
5.2 Island som rollemodel 13
6.0 - Konklusion 14
Litteraturliste 15
Bilag: 17
Bilag 1 17
Bilag 2 17
Bilag 3 18
Bilag 4 19

Uddrag

2.0 - Indledning til rapporten
En af de største udfordringer for den finansielle sektor lige nu er den finansielle krise, som indtil videre har hærget lige siden 2008. Det er derfor vigtigt, at få redegjort for dens start og dens udvik-ling. Der vil blive lagt fokus på dens udvikling i USA og dernæst den finansielle krises udvikling i Danmark. Jeg vil herunder komme ind på subprimelånene som var et lån der blev udstedet til en mindre kreditværdig person, måden finansieringen af huslånene skete på, hvilke tegn der gjorde os opmærksomme på den finansielle krise, hvornår krisen virkeligt tog fat i USA og til sidst den ud-vikling i Danmark. Der vil blive beskrevet grunde og konsekvenser løbende.

Dernæst vil de økonomiske tiltag som den danske regering har sat ind for at modvirke krisen blive analyseret. Jeg vil starte med at analysere hver enkelt bankpakke hver for sig ved hjælp af statistik-ker, citater samt meninger fra personer der har indledt dem. Jeg vil også analysere SF og Enhedsli-stens holdninger til bankpakkerne. Jeg har afgrænset det politiske til Socialt Folkeparti og Enhedsli-sten, da en af Enhedslisten principielle sager er at være imod hjælp til den finansielle sektor og So-cialt Folkeparti nu sidder i regeringen.

Spørgsmålet er så om de økonomiske tiltag som regeringen har sat haft sat i værks har hjulpet, og om man eventuelt ikke skulle have gjort som Island. Der vil blive set med kritiske øjne på vurde-ringsdelen, da der findes delte meninger om de økonomiske tiltag har hjulpet.

I min undersøgelse indgår der følgende to fag: International Økonomi og Samtidshistorie.
Faget International Økonomi vil jeg bruge ved redegørelsen for den finansielle krises udvikling i USA og Danmark, samt i analysen af bankpakkerne og til sidst om de har hjulpet den danske øko-nomi og banksektoren.
Faget Samtidshistorie vil blive brugt til at analysere de to partiers holdninger til de økonomiske tiltag.

Da hovedformålet i min rapport er at redegøre for udviklingen af den finansielle krise i USA og Danmark, vil jeg se tilbage til før finanskrisen udbrud. Jeg vil også se på Danmarks daværende situ-ation – om Danmark eventuelt selv kunnet have lagt en god gro bund for krisens udbredelse.
I analysen vil jeg som sagt komme ind på de forskellige bankpakker.
Til slut vil jeg vurdere om de økonomiske tiltag har hjulpet den danske økonomi og banksektoren igennem finanskrisen... Køb adgang for at læse mere

SOP om Finanskrisen i Danmark i IØ og Historie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.