SOP om Jysk på det tyrkiske marked

  • HHX 3. år
  • SRP (International Økonomi B, Afsætning A, SOP)
  • 12
  • 38
  • 7463
  • PDF

SOP om Jysk på det tyrkiske marked

SOP om Jysk på det tyrkiske marked i fagene Afsætning og IØ.

I opgaven er der udarbejdet en virksomhedsbeskrivelse af JYSK A/S, hvor der fokuseres på virksomhedens internationaleringsproces. Herefter foretages en analyse af eksterne forhold på de tyrkiske marked med hensigten at vurdere markedets attraktivitet for JYSK A/S.

Opgaven er afgrænset til det tyrkiske marked, møbleringsbranchen og ydermere konsumentmarkedet. I forlængelse af dette, har det været relevant at se på JYSKs interne forhold for at kunne vurdere, om virksomheden består af de rette elementer i forhold til opnå en succesfuld indtræden på det tyrkiske marked, som et led i deres internationaleringproces. Til sidst er der diskuteret strategiske tiltag.

Elevens kommentar

I opgaven er der benyttet materiale udover fagenes egne. Det gør, at opgaven godt kan blive lidt avanceret, men jeg vil mene, at opgaven er god, hvis man skal lave en SRP eller en anden opgave omkring internationalisering. En grundig og velbesvaret opgave.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning 1
1.1 Emneafgræsning 1
1.2 Teori- og metodevalg 1
2. Jysk A/S 2
2.1 Internationaliseringsproces 3
3. Eksterne forhold 5
3.1 PEST-analyse 5
3.1.1Politiske forhold 5
3.1.2 Økonomiske forhold 6
3.1.3 Sociokulturelle forhold 7
3.1.4 Teknologiske forhold 9
3.2 Demografiske forhold 10
3.2.1 Demografisk udvikling 11
3.3 Delkonklusion 12
4. Interne forhold 13
4.1 JYSKs eksportmotiver 13
4.2 JYSKs eksportberedskab 14
4.2.1 Produkt 14
4.2.2 Produktion 14
4.2.3 Personale 15
4.2.4 Penge 16
4. 3 Delkonklusion 16
5. Markedsudvidelse 17
6. Indtrængningsstrategi 17
6.1 Delkonklusion 18
7. Strategisk planlægning 18
7.1 Porters generiske strategier 18
7.2 Vækststrategier 19
8. Konklusion 23
Kildeliste
Bilag 1: Beslutninger i forbindelse med at etablere internationale aktiviteter
Bilag 2: JYSKs Historie
Bilag 3: Statistik over Tyrkiets BNP, inflation og arbejdsløshed
Bilag 4: Kulturforskelle mellem Danmark og Tyrkiet ud fra Hofstedes 5 kulturdimensioner
Bilag 5: GINI index in Turkey
Bilag 6: Changing age structure of population of Turkey, 2013-2075
Bilag 7: Human Development Index: Trends 1980 - present
Bilag 8: JYSK: Udvikling over butikker og omsætning

Uddrag

1. Indledning
Mens vi her i Europa stadig er påvirket af finanskrisen, er der en række lande, der modsat byder sig med høje vækstrater. Disse lande er de såkaldte Next Eleven (N-11) og betragtes som værende 2. bølgevækstlande . Heriblandt er det tyrkiske marked, der er i rivende vækst, hvilket er grunden til den danske regeringen ser det som et marked med stort poten-tiale i og opfordrer derfor danske virksomheder til at indtræde dette vækstrige marked for at få en bid af kagen.
Jeg har gjort mig overvejelser angående, om det kunne være attraktivt for en virksomhed som JYSK A/S at indtræde dette marked, hvilket har en særdeles dynamisk økonomi og er udfordrende. Det vil jeg i denne opgave undersøge.

1.1 Emneafgræsning
Med udgangspunkt i min opgaveformulering vil jeg først og fremmest udarbejde en virk-somhedsbeskrivelse af JYSK A/S, hvor jeg nærmere vil fokusere på virksomhedens internati-onaleringsproces. Herefter vil jeg foretage en analyse af eksterne forhold på de tyrkiske marked med hensigten at vurdere markedets attraktivitet for JYSK A/S. Jeg afgrænser der-med til det tyrkiske marked, møbleringsbranchen og ydermere konsumentmarkedet. I for-længelse af dette, er det relevant at se på JYSKs interne forhold for at kunne vurdere, om virksomheden består af de rette elementer i forhold til opnå en succesfuld indtræden på det tyrkiske marked, som et led i deres internationaleringproces. Jeg afgrænser til de tre første faser i beslutningsprocessen. Disse faser fremgår af bilag 1. Afslutningsvis vil jeg diskutere strategiske tiltag for JYSK på tyrkiske marked... Køb adgang for at læse mere

SOP om Jysk på det tyrkiske marked

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.