Delprøve 1 Engelsk A August 2008 (STX) - Vejledende Besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Engelsk A
 • 12
 • 8
 • 2355
 • PDF

Delprøve 1 Engelsk A August 2008 (STX) - Vejledende Besvarelse

Denne vejledende besvarelse vil give dig løsningen på delprøve 1 august 2008, og vil derudover gennemgå de forskellige opgaver, og forklare dig hvad du skal være særligt opmærksom på i dit arbejde med dem.

Besvarelsen kan derfor hjælpe dig med at forberede dig til den endelige eksamen, da mange af elementerne går igen fra eksamen til eksamen.

Dvs. jo flere vejledende besvarelser og eksempelbesvarelser du har læst og arbejdet med, jo bedre chancer vil du have til den endelige eksamen - lidt ligesom teoriprøven til kørekort.

Indhold

 • Opgave A
  • Ret fejlene i følgende sætninger, og forklar på dansk dine rettelser. Brug relevant grammatisk/faglig terminologi. Der er kun én fejl i hver sætning. Skriv den korrekte sætning på linjen nedenunder.
   • The friends accused him to be a coward.
   • There is no doubt about that this new technology is going to be used.
   • Research shows that big babys have big grandmothers even though their own mothers may be small.
   • The house had been builded at a time when money was scarce and building materials were very expensive.
   • She felt that there wasn't anything in the whole world that she didn't could do.
   • The steaks smell well, and we're really looking forward to a sumptuous meal.
   • The headmaster came down very hardly on the pupil for breaking school discipline.
 • Opgave B
  • I nedenstående tekst er nogle udtryk understreget. Forklar på dansk forskellen i betydning mellem udtryk med støtteord og udtryk uden støtteord. Underbyg din forklaring med eksempler fra teksten.
   • The idea wasn't to hand out money to anyone who happened to pass by, but to look conscientiously for the most deserving people, to zero in on those whose want was greatest. The poor automatically deserved consideration over the rich . The handicapped were to be favored over the well, the mad were to take precedence over the sane. We established those rules at the outset, and given the nature of New York's streets, it was not very difficult to follow them. Some people broke down and cried when I gave them the money; others burst out laughing; still others said nothing at all. It was impossible to predict their responses, and I soon learned to stop expecting people to do what I thought they would do. There were « the suspicious ones who felt we were trying to trick them - one man even went so far as to tear up the money, and several others accused us of being counterfeiters; there were the greedy ones who didn't think fifty dollars was enough; there were the friendless ones who latched on to us and wouldn't let go; there were the jolly ones who wanted to buy us a drink, the sad ones who wanted to tell us their life stories, the artistic ones who danced and sang songs to show their gratitude.
 • Opgave C
  • Nedenstående tekst er et uddrag af Gordon Browns første tale som leder af Labour efter at Tony Blair var gået af. Talen blev holdt d. 24. juni 2007. Giv eksempler fra teksten på stilistiske virkemidler, som taleren anvender. Skriv dit svar på dansk.
   • Can I start by saying thank you. It is with humility, pride and a great sense of duty that I accept the privilege and the great responsibility of leading our party and changing our country. I will endeavour to justify every day and in every act the trust you have placed in me. Leadership is an awesome responsibility. So let me begin by personally thanking Tony Blair - a man who for ten years has borne the burden of leadership of our country. All of us will remember his leadership - his leadership has made Britain stronger, more tolerant, more prosperous and fairer. And let us never forget his towering presence in the international community, his work on Africa, climate change, his work to win the Olympics for Britain, and the skills and determination he brought to securing peace in Northern Ireland. Tony Blair's achievements are unprecedented, historic and enduring. Tony - on behalf of the Labour party, thank you. [...] For people wanting a stronger democracy, we will meet the challenge of change. And we will govern for all the people of our country. This week marks a new start. A chance to renew. And I say to the people of Britain: The new government I will lead belongs to you. I will work hard for you. I shall always try my utmost. I am ready to serve.
 • Opgave D
  • Oversæt følgende tekst til engelsk.
   • Er dyr selvbevidste?
    Siden 1970erne har forskerne været i gang med at finde ud af om dyr, ligesom mennesker, har "selvbevidsthed" - om de er i stand til at tænke på sig selv, deres fortid og deres fremtid. For at finde ud af det tegner forskerne nogle mærker på dyrene og placerer dem i et rum med spejle. Hvis dyrene opdager mærkerne og kigger i spejlet for at undersøge dem grundigere, forstår de, at de ser sig selv. Ifølge teorien er de selvbevidste.

Uddrag

"1. The friends accused him to be a coward.

Korrekte sætning: The friends accused him of being a coward.

Fejl: to be

Forklaring: Accused efterfølges af forholdsordet/præpositionen 'of' og et udsagnsord/verbum) i –ing form (præp. + -ing)"... Køb adgang for at læse mere

Delprøve 1 Engelsk A August 2008 (STX) - Vejledende Besvarelse

[45]
Bedømmelser
 • 18-11-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  God gennemgang til alle niveauer af engelsk. Opgavens gennemgang giver tryghed og man ved, hvad der forventes, når man skal til eng-A skriftlig eksamen
 • 23-05-2010
  Overskuelig og grundig - virker som en rigtig god vejledning og træning op til skriftlig eksamen! Går fint i detaljer uden at det bliver for indviklet.
 • 11-05-2016
  Den vejleder perfekt, og alt er korrekt
 • 10-02-2016
  Lækker besvarelse, det har givet mig bedre indblik i hvad jeg gjorde forkert førhen