DIO om Migration - Urbanisering i slutningen af 1800-tallet

 • HHX 2. år
 • DIO (Historie B)
 • 12
 • 12
 • 4141
 • PDF

DIO om Migration - Urbanisering i slutningen af 1800-tallet

Denne DIO handler om migration og urbanisering i slutningen af 1800-tallet.

Opgaven besvarer problemformuleringen:
Jeg vil redegøre for urbaniseringen og pull/push faktorerne for den almindelige arbejder i slutningen af 1800-tallet, dernæst vil jeg analysere forholdene for arbejderne på landet ud fra ”Lønningsdag” og forholdene for arbejderne på fabrikkerne ud fra ”Trædemøllen”, til sidst vil jeg vurdere levevilkårene for den almindelige arbejder på landet i forhold til i byen.

Studienets kommentar

Selve analysen er meget kort.

Indhold

Indledning: 2
Problemformulering: 2
Metodeovervejelser og – refleksion 2
Redegør for begrebet urbanisering: 3
Redegør for grundene til urbaniseringen og forholdene på landet: 3
Analyse af tekster fra urbaniseringen: 4
Konklusion 5
Kilder 6
Bilag 1 - bevis for urbanisering: 7
Bilag 2- Typisk for kunstnere i urbaniseringen 7
Skriftligt arbejde i DIO 8
Brainstorm 9
Første foredrag med Christian Friis 10
Første foredrag i DIO ugerne 10
Andet foredrag i DIO ugerne 11
Problemformuleringsprocessen 12

Uddrag

Indledning:
Mit emne er urbanisering i Danmark i slutningen af 1800-tallet. Jeg har valgt netop denne periode, da jeg godt kan lide, måde kunstnerne udtrykker sig på, og fordi nogle af de største kunstnere i Danmark levede i den tid. Emnerne de beskæftigede sig med, synes jeg, også er spændende. De sætter spørgsmålstegn ved det samfund de lever i og er ikke bange for at kritisere måden hvorpå det foregår både på landet og i byen.
Jeg vil undersøge hvad der fik folk til at flytte fra landet til byen omkring slutningen af 1800-tallet. Hvad der skete på landet der fik folk til at forlade det. Jeg vil se nærmere på hvilke emner der blev taget op af kunstnerne, og hvordan de kan analyseres i forhold til de problemstillinger, der var i samfundet, med hensyn til forholdene på landet og forholdene på fabrikkerne.
Mine faglige valg er dansk og samtidshistorie. Disse to fag kan hjælpe mig med at undersøge forholdene. Jeg har en kilde fra 1904, som jeg kan analysere ud fra samtidshistorie. Jeg kan også bruge det til at se på udviklingen af byerne. Dansk kan jeg bruge til at analysere tekster og ud fra dem tyde hvordan forholdene har været både på landet og i byen.
For at bevise at der skete en urbanisering i den valgte periode har jeg fundet nogle facts omkring udviklingen indenfor industriens arbejdsstyrke og den befolkningsmæssige udvikling i storbyerne. De fuldstændige tabeller kan ses i bilag 1. Det kan ses at industriens arbejdsstyrke steg fra 10.600 i 1855 til 52.000 i 1906. Bybefolkningen steg fra at være 20,8 % i 1801 til at være 33,2 % i 1890. Københavns befolknings antal steg fra at være på 10,9 % til at være på 16,6 % af Danmarks samlede befolkning i samme periode. I reelle tal betyder det at storbyen udviklede sig fra 1.790 indbyggere i 1762 til 16.925 i 1890. Hvis vi kigger på den industrielle arbejdsstyrke kun i hovedstaden steg den fra 6.600 i 1839 til 44.200 i 1897, mens antallet af virksomheder i hovedstaden steg fra 14 til 780 i samme periode... Køb adgang for at læse mere

DIO om Migration - Urbanisering i slutningen af 1800-tallet

[3]
Bedømmelser
 • 14-02-2017
  såååååå villlllllld goooood man!
 • 23-10-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Fin opgsve...........
 • 02-10-2013
  super fin,good job, kan