SOP om OK Snacks i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

SOP om OK Snacks i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

Se et eksempel på et SOP om OK Snacks skrevet i Afsætning og Virksomhedsøkonomi.

Opgaven handler om OK Snacks i forhold til det danske snacksmarked. Opgaven undersøger, hvordan en relativ ukendt snack-producent kan overleve på et marked, der er truet af forskellige tendenser som sundhedsbølgen, og hvordan OK Snacks kan tilpasse sig sin omverden.

Først karakteriseres virksomheden OK Snacks A/S, og derefter udarbejdes en strategisk analyse, som kommer ind på virksomhedens vækstgeneriske strategier samt marketingsmix.

Herefter udarbejdes en økonomiske analyse af virksomheden, som ser nærmere på virksomhedens rentabilitet og indtjeningsevne, ved brug af kvantitative data. Dette opsummeres i en SW konklusion.

Dernæst analyseres nogle væsentlige forhold i virksomhedens omverden ved brug af Porters 5 Forces, som ser nærmere på nye indtrængere, kunder, substituerende produkter, samt konkurrencen i branchen. I den uafhængige omverden analyseres de politiske og lovgivningsmæssige-, massemedier, samfundsøkonomiske-, og de kulturelle forhold. Denne del af analysen samlea i en OT konklusion. Ud fra dette diskuteres det, hvilke strategier OK Snacks skal anvende i fremtiden.

Til sidst ser opgaven nærmere på, hvilke markedsmæssige og økonomiske konsekvenser disse strategier vil have for virksomheden.

Elevens kommentar

Lidt for mange gentagelser.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Abstract 1
2. Indledning 1
2.1 Metodisk tilgang 2
2.2 Afgrænsning 2
3. Virksomhedsbeskrivelse af OK Snacks 2
4. Strategisk analyse 3
4.1 Vækststrategier 3
4.2 Generiske-/konkurrencestrategi 4
4.3 Parametermix 4
4.3.1 Produkt 4
4.3.2 Price 5
4.3.3 Place 6
4.3.4 Promotion 6
5. Regnskabsanalyse 7
6. SW-konklusion 9
7. Omverdens analyse 11
7.1 Branche analyse 11
7.1.1 Nye indtrænger 11
7.1.2 Kunder 12
7.1.3 Substituerende produkter 13
7.1.4 Konkurrenter i Branchen 13
7.2. Den uafhængige omverden 15
7.2.1 Politiske og lovgivningsmæssige forhold 15
7.2.2 Massemedier 16
7.2.3 Samfundsøkonomiske forhold 16
7.2.4 Kulturelle forhold 16
8. OT-konklusion 18
9. Handlingsforslag 19
9.1 Markedsmæssige konsekvenser 19
9.2 Økonomiske konsekvenser 21
10. Konklusion 23
11. Kildeliste 25
11.1 Artikler 25
11.2 Hjemmesider 28
11.3 Rapporter 28
11.4 Bøger 29
11.5 Interviewes 29
12. Bilag 30
12.1 Resultatopgørelse år 2010-2013 30
12.2 Balance år 2013 31
12.3 Nøgletal år 2010-2013 32
12.3.1 Gennemsnitlige beregninger 32
12.3.2 Rentabilitet år 2010-2013 32
12.3.3 Indtjeningsevne år 2010-2013 34
12.4 Pris – flæskesvær - Føtex Horsens 34
12.5 Pris – Budget chips 35
12.6 Ansoffs' vækstmatrix for OK Snacks 36
12.7 Markedsandel 2009-2013 på det danske chipsmarked 36
12.8 Indkomst 36
12.9 Nutidsværdi – handlingsforslag 1. 37
12.10 Nulpunkts afsætning – handlingsforslag 1. 38
12.11 Resultatopgørelse – handlingsforslag 1. 39
12.12 Nøgletal – handlingsforslag 1. 39
12.13 Nutidsværdi – handlingsforslag 2. 40
12.14 Nulpunkts afsætning – handlingsforslag 2. 41
12.15 Resultatopgørelse – handlingsforslag 2 43
12.16 Nøgletal - handlingsforslag 2 43
12.17 Antal tegn 44

Uddrag

2. Indledning
I min opgave har jeg valgt at skrive om OK Snacks, ift. det danske snacksmarked. Det har jeg valgt at gøre fordi jeg vil vide, hvordan en relativ ukendt snack-producent kan overleve, på et marked der er truet af forskellige tendenser som sundhedsbølgen, og hvordan OK Snacks kan tilpasse sig sin omverden.
Jeg vil først karakterisere virksomheden OK Snacks A/S, og derefter vil jeg udarbejde en strategisk analyse, hvor jeg vil komme ind på virksomhedens vækst- og generiske strategier samt marketingsmix, Herefter vil jeg udarbejde en økonomisk analyse af virksomheden, hvor jeg vil se nærmer på virksomhedens rentabilitet og indtjeningsevne. Dette vil jeg opsummere i en SW konklusion. Dernæst vil jeg analysere nogle væsentlige forhold i virksomhedens omverden ved brug af Porters 5 Forces, hvor jeg vil se nærmere på nye indtrængere, kunder, substituerende produkter, samt konkurrencen i branchen. I den uafhængige omverden vil jeg analysere de politiske og lovgivningsmæssige-, massemedier, samfundsøkonomiske-, og de kulturelle forhold. Denne del af analysen vil jeg samle i en OT konklusion. Ud fra dette, vil jeg diskutere, hvilke strategier OK Snacks skal anvende i fremtiden. Til sidst vil jeg se nærmere på hvilke markedsmæssige og økonomiske konsekvenser disse strategier vil have for virksomheden.

2.1 Metodisk tilgang
I opgaven vil jeg anvende kvalitative empiri og interne kilder til beskrivelsen af virksomhedens strategier, parametermix og kvantitative data i form af OK Snacks regnskab til udarbejdelse af regnskabsanalysen. I omverdens analysen vil der hovedsageligt blive brugt kvalitative data, dog er der enkelte kilder som Ekstrabladet jeg har været forsigtig med at bruge, da det er en sladder avis. Mine ældste data er fra 2007 og derved aktuelle. Meget af min økonomiske diskussion om handlingsforslagene er taget på forudsætninger og antagelser.

2.2 Afgrænsning
Studieretningsprojektet tager udgangspunkt i det danske snacksmarked, og jeg har ikke valgt at fokuser på alle virksomhedens produkter, jeg afgrænser til chips, popcorn, nødder, og delvis deres mexicanske produkter.

3. Virksomhedsbeskrivelse af OK Snacks
Virksomheden OK Snacks A/S er startet i 1982 med en mission om at være verdens bedste flæskesværsproducent. I dag producerer OK Snacks ikke kun flæskesvær men også snacks og specialprodukter, i form af chips, nødder, popcorn, og tilbehør til mexicanske retter som salsa og jalapenos . Produkterne bliver solgt under virksomhedens forskellige varegruppemærker og private labels. I dag eksporterer virksomheden til mere end 20 lande, dog hovedsageligt i Europa.
Virksomheden har hovedsæde i Ejstrupholm, hvor produkterne, saltes og pakkes. OK Snacks A/S er et aktie selskab, hvor 51% er ejet af Givesco Bakery A/S (Danmark).
Virksomheden havde en omsætning... Køb adgang for at læse mere

SOP om OK Snacks i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.