Professor Hieronimus af Amalie Skram

 • HF 2. år
 • Dansk A
 • 10
 • 11
 • 4287
 • PDF

Romananalyse: Professor Hieronimus af Amalie Skram

Analyse og fortolkning af Amalie Skrams roman "Professor Hieronimus".

Opgaven indeholder bl.a. resumé, kompositions- og fortællerovervejelser, en kronologisk inddeling af bogen i afsnit, personkarakteristikker samt en perspektivering til samtiden m.m.

Studienets kommentar

Omfattende opgave, der giver en god og tekstnær analyse af bogen (nogle af citaterne bliver dog for lange). Fin perspektivering til samtidens debat om rettighederne for de psykisk syge og kvinderne samt Amalie Skrams eget liv.

Svagheder:
Opgaven kunne godt trænge til en sproglig gennemlæsning
Der mangler en begrundelse for, hvorfor romanen kan sammenlignes med I.P. Jacobsens novelle "Et skud i tågen"

Uddrag

Indledning og Amalie Skram
Romanen Professor Hieronimus er en psykologisk roman, der skildrer en kvindes ophold på en psykiatrisk afdeling på et hospital. Amalie Skram har selv været indlagt på et psykiatrisk hos-­‐pital, og derfor er romanen også, på mange måder, en selvbiografi af hendes egne oplevelser og følelser i forbindelse med det.

Amalie Skram (1846-­‐1905), betragtes som en vigtig nøgleperson i den naturalistiske litteratur og for det moderne gennembrud. Hende fokus, for flere er hendes romaner, er kvinderne, og hun ønsker at skabe en debat omkring kvindernes livsbetingelser i de patriarkalske familier, hvor det er manden der bestemmer. Amalie Skram har på mange måder adopteret den natu-­‐ralistiske skrivemåde i sine værker, især i romanen Professor Hieronimus. Hendes beskrivel-­‐ser af den kvindelige psyke, bliver detaljeret beskrevet som var det et sociolo-­‐gisk/videnskabeligt studie jf. senere. Hun er meget optaget af den kvindelige seksualitet, den kvindelige løsrivelse, magtstrukturens uretfærdighed og sædelighedsfejden.
Hun  ønsker,  med  sine  romaner  at  sætte  problemer  og  samfundsnormer  under  debat  (Mortensen & Schack, 2009).

Som  tidligere  beskrevet,  kan  hendes  roman  professor  Hieronimus  ses  som  et  selvbiografisk  værk. Hovedpersonen Else Kant, kan i overført betydning, repræsentere Amalie Skrams eget liv. Amalie Skram havde selv en datter, og i sit ægteskab med Erik Skram følte hun sig splittet mellem sit virke som forfatterinde, pligterne i hjemmet og omsorgen for sit barn. Hun blev psykisk nedbrudt. Hun lod sig derfor selv indlægge på en psykiatrisk afdeling ved Københavns Kommunehospital 1894. Herefter blev hun overført mod sin vilje til det psykiatriske hospital Sankt Hans i Roskilde. Amalie Skram bliver skilt med Erik Skram i 1899 og dør i 1905 (Mortensen & Schack, 2009).

Psykiatridebatten
Romanerne skal ses som en kritik af det psykiatriske system, og får en væsentlig betydning for den antipsykiatriske offentlige debat. Professor Hieronimus er identisk med psykiateren og  overlægen  ved  Kommunehospitalets  6.  afdeling,  Knud  Pontoppidan,  som  blev  debattens  hovedskydeskive. Indtal 1800 tallet blev sindssyge behandlet og betragtet på lige fod med forbrydere  i  fængslerne.    Sindslidelser  blev  kun  betragtet  videnskabeligt  som  en  fysiologisk  sygdom. Det betød altså, at patienterne blev set på som objekter/passive, de blev umyn-­‐diggjort og sandheden fandtes udelukkende hos lægerne. Det er denne umyndiggørelse, Ama-­‐lie Skram forsøger at skildre med sine bøger. Synsvinklen i hendes romaner... Køb adgang for at læse mere

Professor Hieronimus af Amalie Skram

[3]
Bedømmelser
 • 16-12-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  God og beskrivende. Enkelte kildehenvisninger mangler. Flere konklusioner drages, men viderearbejdes ikke. Kunne godt have bedre/mere omfattende beskrivelse af samtiden for bedre forståelse af romanen.
 • 02-09-2014
  Opgaven var rigtig fin - dog med flere sproglige mangler. Generelt god som inspiration, hvis man er gået i stå.
 • 05-03-2013
  Givet af Studerende på 3. år
  God opgave, hjalp mig rigtig godt på vej.