AT - Kampen om olien ved Grønland

 • STX 3.g
 • AT (Naturgeografi B, Samfundsfag A)
 • Ingen givet
 • 5
 • 1311
 • Word2003

AT - Kampen om olien ved Grønland

AT synopsis i Naturgeografi B og Samfundsfag A om kampen om olien ved Grønland.

Problemformulering:
- Hvorfor kan man forvente at finde olie ved Grønland?
- Hvordan kunne forholdet mellem Danmark og Grønland udvikle sig hvis Grønland får adgang til olie?

Problemstilling
Redegør for mulig tilstedeværelse af olie i Grønland og hvordan en olieboring fortages.

Analyser de økonomisk forhold mellem DK og Grønland  kvantitativ.

Diskuter grønlands hjemmestyre nu og i fremtiden  kvalitativ.

Indhold

Fag
Problemformulering
Problemstilling
Materiale, metode og teori
Delkonklusioner
Konklusion
Litteraturliste
Perspektivering

Uddrag

Delkonklusioner

Baggrund (dannelsen af olie)
Når dyr og planter der lever i havet, dør, synker de til bunds, og bliver lejret i leret på havbunden. Hvis leret senere skal blive en kildebjergart for dannelse af olie og gas, skal der meget store mængder sedimenter til. Fordi der stadig aflejres nye sedimenter ovenpå de tidligere aflejringer, trykkes de ned og udsættes for et stigende tryk og temperatur. Ved dette omdannes det organiske materiale gradvist til olie. Denne proces løber over mange mio. år.


Mulighed for forekomst af olie i Grønland:
I Nuussuaq – regionen (tæt ved Disko-bugten) er der fundet mere end 100 små udsivninger fra undergrunden. Dette har givet anledning til en kommerciel efterforskning. Der er fortaget flere efterforsknings metoder som alle har vist tegn på en olieforekomst, samme metoder har dog vist at størrelsen af feltet ikke er tilstrækkeligt stort til en endelig olieproduktion. Resultaterne fra Nuussuaq har i midlertidig skabt stor interesse for den grønlandske undergrund, mange steder er ... Køb adgang for at læse mere

AT - Kampen om olien ved Grønland

[3]
Bedømmelser
 • 21-09-2011
  En udmærket synopsis om end det givetvis ville være endnu bedre, såfremt vedkommende havde vedlagt en eventuel uddybning - som man skal til en AT-eksamen/prøve.
 • 17-04-2013
  Opgaven går meget let henover hvordan olie dannet, og hvorfor man netop forventer olie på Grønland. Udover dette er den ok
 • 30-04-2015
  Givet af 2.g'er på STX
  fin opgave mangler lidt uddybende