Udfordringer og løsninger | Fællesdel

Her finder du hjælp til fællesdelen i eksamenssættet “Udfordringer og løsninger”, der blev brugt til eksamen i Samfundsfag A på STX d. 6 december 2021.

Opgave 1a. Hvad kan der af tabel 1 udledes om udviklingen i amerikansk økonomi i perioden 2016-2020? I besvarelsen skal du anvende viden om økonomiske mål.

Opgave 1b. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de sammenhænge mellem partivalg og holdning til Danmarks deltagelse i en fælles flygtningepolitik for EU, der kommer til udtryk i tabel 2. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.

Her kan du læse et uddrag fra siden Opgave 1a

Balance på statens finanser er et økonomisk mål, da det er vigtigt, at staten har råd til at betale sine udgifter. Staten kan godt have underskud i kortere perioder, men målet er at have balance over tid.

Vi kan se i tabel 1, at USA på intet tidspunkt har balance på statsfinanserne. I hele perioden er saldoen i underskud og underskuddet er stigende i hele perioden. Det er et problem for den amerikanske økonomi, da et underskud skal finansieres ved at optage gæld, der med tiden skal tilbagebetales med renter. Det er også et dårligt tegn, at underskuddet er vokset i den periode, hvor der har været økonomisk vækst, da statens indtægter typisk stiger i en højkonjunktur. Eftersom saldoen er opgjort i procent af BNP, så burde den falde, når BNP stiger, medmindre at der er yderligere udgifter. Ud fra tabellen tyder det altså på, at udgifterne langt overstiger indtægterne i USA.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Udfordringer og løsninger | Fællesdel

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.