[0]

STX Kemi A Eksamen – 31. maj 2017

Her finder du vores vejledende besvarelse af Kemi A på STX eksamenssættet fra onsdag den 31. maj 2017.

Det er vores fagredaktør i kemi, der har regnet og besvaret opgaverne i dette eksamenssæt.

I opgaverne 4.b og 4.c er der links til vores kemiguides. Her finder du hjælp til at løse opgaverne på egen hånd. Dvs. du kan træne dig selv, ved at bruge vores kemiguides, inden du ser facit.

Opgave 1
I denne opgave skal du redegøre for mulige stereoisomerer af β-damascenon. Du skal også færdiggøre reaktionsskemaet for et trin i fremstillingen af β-damascenon. Derefter skal du ud fra strukturformlen forklare det systematiske navn 3,7-dimethylocta-2,6- dienal. Til sidst skal du arbejde med IR-spektroskopi og to kemiske tests, dvs. bromvand og 2,4-dinitrophenylhydrazin, for at analysere fire forskellige stoffer.

Opgave 2
Opgaven viser to reaktioner med hypochlorit. Du skal angive, hvilken type hver reaktion er. Derefter skal du ud fra tekstens oplysninger og to ¹H-NMR-spektre angive en mulig strukturformel for et ukendt stof. Til sidst skal du bestemme den begrænsende reaktant i en reaktion og beregne udbyttet af reaktionsprodukt.

Opgave 3
Her skal du anføre alle C- og H-atomer i fentanylmolekylet. Du skal også beregne pH i en vandig opløsning af fentanyl. Derefter skal du vise, at omsætningen af fentanyl i en patients blods kan beskrives som en førsteordens reaktion med hensyn til fentanyl. Til sidst skal du ud fra en HPLC-analyse bestemme koncentrationen af fentanyl i en specifik situation.

Opgave 4
Denne opgave handler om termodynamik og ligevægt. Du skal opskrive reaktionsbrøken for reaktionen mellem dibortrioxid og ammoniak og bestemme reaktionsbrøkens enhed. Du skal også bestemme ΔH° og ligevægtskonstanten for reaktionen. Til sidst skal du beregne partialtrykket af vand og massen af BN i en bestemt situation.

Her ser du et uddrag fra besvarelsen af opgave 3 d:

-    En tabel med sammenhørende værdier for koncentrationen af fentanyl og arealtal er vist.
-    Det er angivet, at arealtallet for undersøgelsen af misbrugerens blod er 342.

Først plottes koncentrationen fentanyl som funktion af arealtallet, kaldet A. Herefter laves en lineær regression på data, så vi får en sammenhæng mellem arealtallet og koncentrationen af fentanyl.

            

Vi kan aflæse sammenhængen til:

c \left( fentanyl \right) =0,1719\frac{ \mu g}{L} \cdot A-0,2227 \frac{ \mu g}{L}

Vi sætter nu A = 342.

c \left( fentanyl \right) =0,1719\frac{ \mu g}{L} \cdot 342-0,2227 \frac{ \mu g}{L}=58,57 \frac{ \mu g}{L}

Altså er koncentrationen fentanyl i stofmisbrugerens blod lig med 58,57 µg/L. Ud fra figuren fra forrige opgave kan vi aflæse, at følgende sammenhæng gælder for cancerpatientens blod efter ca. 35 minutter. Efter netop 35 minutter vurderes det, at ..

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

STX Kemi A Eksamen – 31. maj 2017

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.