Opgave 1: Rosenolie

Indhold

a.

-    Strukturen af rosenolie er vist.

For at et stof kan udvise stereoisomeri, skal dets struktur opfylde mindst ét af følgende kriterier:

  1. Indeholde en dobbeltbinding, hvor kulstofatomerne i dobbeltbindingen hver især binder til to forskellige grupper. I så fald vil der være tale om geometrisk isomeri.
  2. Indeholde et asymmetrisk kulstofatom, dvs. et kulstofatom, der binder til fire forskellige grupper. I så fald vil der være tale om spejlbilledisomeri.

Ud fra strukturen af β-damascenon ses det, at denne opfylder punkt a, men ikke punkt b. β-damascenon har derfor to mulige stereoisomere: En cis-form, hvor hydrogenatomerne er placeret på samme side af dobbeltbindingen, og en trans-form, hvor hydrogenatomerne er placeret på hver sin side af dobbeltbindingen. Strukturen af de to stereoisomerer er vist herunder.

                                 

b.

-    Et ufuldstændigt reaktionsskema er vist.

Vi ser først på forskellen mellem udgang...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind