[2]

STX Engelsk A | 31. maj 2021

Her kan du få hjælp til at besvare den skriftlige eksamen i Engelsk A på STX fra den 31. maj 2021. 

Assignment 1 beder dig om at finde og nedskrive otte eksempler på verballed i pluskvamperfektum (førdatid) i et kort tekststykke. Derefter skal du forklare reglerne for dannelse af pluskvamperfektum ud fra dine tre eksempler. Vi giver dig hints til at finde frem til relevante eksempler og skrive en god forklaring.

Assignment 2 tager udgangspunkt i en kort tekst og består af tre underopgaver. Først bliver du bedt om at se på otte markerede ord og vurdere, om de er adjektiver eller adverbier, og hvad de lægger sig til i teksten. Dernæst skal du nedskrive fire markerede verballed med to be og for hvert led vurdere, om to be fungerer som hjælpeverbum eller hovedverbum. Til sidst skal du bestemme ordklassen på that tre forskellige steder i teksten. Vi giver dig hints til at løse alle tre underopgaver korrekt.

Assignment 3 tager udgangspunkt i et kort videoklip, hvor du skal finde tolv forskellige eksempler på pronominer. For hvert eksempel skal du skrive, hvilken type pronomen der er tale om. Vi giver dig hints til at finde eksemplerne og genkende de relevante typer af pronominer.

Assignment 4 beder dig om at skrive et analytical essay. Du kan vælge mellem at skrive om novellen "The Meaning of Clouds" af Natalie Cox eller artiklen "Death by Civilization" af Mary Annette Pember. Vi hjælper dig med at inkludere de obligatoriske analysepunkter i hver opgave, og vi giver dig idéer til at skabe sammenhæng i besvarelsen. 

Vi giver dig løbende henvisninger til vores Engelsk Grammatik, hvis du har brug for at få nogle af de grammatiske emner uddybet undervejs. 

Du har også mulighed for at se konkrete bud på besvarelser under de tre første opgaver, så du kan tjekke dine svar. 

Husk: Øvelse gør mester, så prøv først at løse opgaverne selv!

Mere hjælp

Vejledning til Delprøve 1 i Engelsk

I denne vejledning kan du finde hjælp til mange af de opgavetyper, som du kan møde i sprogopgaverne (‘Delprøve 1’) til den skriftlige eksamen i Engelsk. Vejledningen dækker typiske opgavetyper fra både STX, HHX, HTX og HF og giver både gode råd og konkrete eksempler på besvarelser.

Vejledning til analytical essay

Få hjælp til at skrive et analytical essay i Engelsk med Studienets trin-for-trin vejledning. Vejledningen kan både bruges til opgaver inden for fiction og non-fiction.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

STX Engelsk A | 31. maj 2021

[2]
Bedømmelser
  • 16-04-2023
    Givet af 3.g'er på STX
  • 09-02-2022
    Givet af 3.g'er på STX