Reformer | Fællesdel

Dette er Studienets opgavehjælp til fællesdelen fra eksamenssættet “Reformer”, der blev brugt til eksamen i Samfundsfag A på STX d. 30 august 2019. Du kan bruge opgavehjælpen som en hjælp til din egen besvarelse.

Opgaveformuleringerne er:

Opgave 1a. Hvad kan der på baggrund af tabel 1 udledes om udviklingen i dansk økonomi i perioden 2007-2017? Du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge.

Opgave 1b. Opstil tre hypoteser, der kan forklare nogle af de mønstre i tabel 2, som handler om partivalg, uddannelse og danskernes tillid til politikerne. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse. Besvarelsen skal understøttes af relevante beregninger.

Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.

Uddrag fra opgave 1a

Vi har ud fra tabel 1 konstateret, at Danmarks BNP realvækst faldt mellem 2007 og 2009. Det hænger sandsynligvis sammen med, at finanskrisen rammer Danmark omkring 2008. I en økonomisk lavkonjunktur vil man typisk opleve en faldende efterspørgsel, hvilket medfører, at virksomhederne producerer mindre. Når virksomheder producerer mindre, så stiger arbejdsløsheden. En lav produktion er lig med...

Uddrag fra opgave 1b

Hypotese 2

Højtuddannede har i højere grad end lavtuddannede stor tillid til politikere, fordi de har en større politisk forståelse.

Begrundelse

43,15 % af personer med en forskeruddannelse mod 23,11 % af personer med en grundskoleuddannelse har stor tillid til politikere. Det kan skyldes, at højtuddannede typisk går mere op i politik. Højtuddannede har derfor en større politisk viden og dermed større forståelse for, at politik kun kan gennemføres, hvis man har et politisk flertal. Det medfører, at...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Reformer | Fællesdel

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.